ISSN 2228-1975
Search

Isa Heikki Huttunen valiti Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretäriks

CECSoome õigeusu kiriku preester Heikki Huttunen valiti Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) peasekretäriks. Isa Heikki Huttunenil on kauaaegne rikkalik oikumeenilise– ja noorsootöö kogemus, olles töötanud Õigeusu Noorsoo Ülemaailmses Vennaskonnas Syndesmos´es. Ta oli Soome Oikumeenilise Nõukogu peasekretär alates 2006. aastast kuni  2015. aastani.  1985 – 1989 töötas Kirikute Maailmanõukogu  (KMN) noortetöö sektori juhina, hiljem on  teeninud koguduse preestrina multikultuurses kogukonnas Helsingi lähedal Espoos. Ta oli KMN-i keskkomitee liige aastail 2006 – 2013, on esindanud oma kirikut viimasel neljal KMN-i üldkogul.

isa Heikki 2EKK-i presidendi Christopher Hill´i sõnul on Isa Heikki Huttunen tulnud EKK-i ajal, mil kõikjal Euroopas,  mitte ainult Euroopa Liidus,  on  poliitiline ja sotsiaalne tasakaal äärmiselt habras ning ohus, ning peasekretäril on oluline osa, et aidata EKK-l  olla sellel mandril sillaehitajaks kirikute vahel, täites sellega Euroopa Kirikute Konverentsi traditsioonilist rolli. On väga hea, et peasekretär on Põhjamaadest ja õigeusu traditsioonist, lisab Hill.

Isa Heikki näeb Euroopa Kirikute Konverentsi ülesandena jätkata kirikute teenimist oikumeenilise liikumise vahendina, ning keset muutuvaid olusid kaasa aidata ja innustada kogudusi misjonitööl ja teenimisel, väljendada kristlaste seisukohti uues nõudlikus olukorras.

Allikas: http://www.ceceurope.org/

Eestiga on Isa Heikkil väga tihedad sidemed, ta on teeninud kaasa Eesti kogudustes, kirikupühadel (setu kirikupühadel,  teeninud n-ö vana kalendri paasat Mehikoormas, Nõos jm). On teinud koostööd Eesti Kirikute Nõukoguga, olnud kirikuloo õppejõud Püha Platoni Seminaris, kaasa aidanud EAÕK-i taastamisel.

 

Soovitatud:

English