ISSN 2228-1975
Search

Euroopa usuliidrid kutsuvad usukogukondi ja valitsusi üles leevendama põgenikekriisi

ECRLEuroopa Usuliidrite Nõukogu (The European Council of Religious Leaders (ECRL)), mis koondab juutide, kristlaste, muslimite, hindude, sikhide, budistide ja zoroastristide usujuhte, kohtus Zürichis 19.–20. oktoobril 2015. Täidesaatev nõukogu, mida võõrustas Zürichi reformeeritud kirik, käsitles jätkuvat põgenikekriisi Euroopas.

ECRL-i moderaator Thomas Wipf ütles: „Me väljendame sügavat muret sõjategevuse eskaleerumise pärast Süürias ja selle naabruskonnas. Iga päev riskivad tuhanded põgenikud oma eluga, võttes ette eluohtliku reisi, et jõuda turvalisse paika. Kahjuks kaotavad jätkuvalt paljud sel retkel oma elu merel.“

Šveitsi pearabi Dr Izhak Dayan ütles: „Me hindame kõrgelt põgenike kaastundlikku vastuvõttu mõnede Euroopa valitsuste poolt ja kutsume üles kõiki teisi tegema seda sama veelgi enam.“

ECRL kutsub Balkani riike selles küsimuses koostööd tegema ning pakkuma põgenikele ohutut läbipääsu ilma neid takistamata, et nad saaksid liikuda viivitamatult nendesse riikidesse, kes on andnud nõusoleku nende vastuvõtmiseks.

Sheik Ibrahim Mogra ütles: „Me tunnustame austusega Euroopa kodanikke, eriti usulisi ja poliitilisi juhte, kes propageerivad põgenike vastuvõtmist ja hoiavad põgenike toetuseks teemat rahumeelsete vahenditega üleval. Me kutsume kõiki eurooplasi üles aitama kaasa põgenike integreerumisele nii, et nad saaksid osa demokraatlike ja pluralistlike riikide turvalisusest. Me kutsume ÜRO-d ja rahvusvahelist kogukonda üles tõsiselt panustama, et leida rahumeelset ja diplomaatilist lahendust kriisile Lähis-Idas.“

ECRL koostöös organisatsiooniga  Religioonid Rahu Eest (Religions for Peace International (RfPI)) tõotab aidata usukogukondi Lähis-Idas, Põhja-Ameerikas ja Euroopas suuremale ja lähedasemale koostööle.

„Me püüame ehitada paindlikku kogukonda, toetada neid, kes on sunnitud lahkuma oma kodumaalt kui ka neid, kes jäävad maha, samuti arendame kompetentsus-võimekust põgenike vastuvõtjate jaoks. Me julgustame kogukondi korraldama avalikke üritusi, demonstreerimaks solidaarsust ja toetust põgenike suhtes. Me julgustame nii põgenikke kui nende võõrustajaid vastastikust mõistmist üksteiselt õppima,“ rõhutas ECRL-i peasekretär Jehangir Sarosh.

ECRL loodab, et vastavate regionaalsete esindajate esialgne ühine kohtumine toimub peatselt, et kavandada edasist tegevust.

Euroopa Usuliidrite Nõukogu (ERCL) – Religioonid Rahu Eest (RfPI) koondab liidreid Euroopa ajaloolistest religioonidest nagu judaism, kristlus, islam, budism, hinduism, sikhism ja zoroastrism. ECRL-l on osalejastaatus Euroopa Nõukogus. ECRL on üks viiest regionaalsest interreligioossest nõukogust Religioonid Rahu Eest võrgustikus. Religioonid Rahu Eest – akrediteeritud ÜRO-s – on maailma suurim ja esindatuim multireligioosne koalitsioon, mis edendab püüdlusi rahu nimel alates aastast 1970.

 

Allikas: European Protestant News Network.

Soovitatud:

English