ISSN 2228-1975
Search

Berliinis toimus Nag Hammadi käsikirjadele pühendatud sümpoosium

Sel aastal möödub 60 aastat Nag Hammadi käsikirjade avastamisest Egiptuses. Need 4. sajandisse dateeritud käsikirjad on Surnumere kirjarullide kõrval kahtlemata 20. sajandi kõige tähtsam antiiksete käsikirjade leid. Kolmeteistkümnest papüüruskoodeksist koosnev ja üle viiekümne koptikeelse teose sisaldav leid sisaldab väga eripalgelist kirjandust – siin on varakristlikke apokrüüfseid evangeeliume, platonismist mõjutatud usulis-filosoofilisi traktaate, hümne, palveid ja piibliraamatute parafraase. Osa teostest kuulub gnostilise kirjanduse hulka. Koodeksid kuulusid algselt ilmselt ühe mungakloostri raamatukogusse ja need annavad aimu, milline oli 4. sajandil kristlaste lugemisvara Egiptuses.

Berliini Humboldti ülikool, mis on olnud ligi pool sajandit üks tähtsamaid Nag Hammadi käsikirjade uurimiskeskusi maailmas ja tähtsaim keskus Euroopas, korraldas 7.–10. oktoobrini rahvusvahelise sümpoosiumi „Nag Hammadi kirjutised varase kristluse teoloogia ajaloo ja kirjandusloo kontekstis“, mis toimus teoloogiateaduskonna ruumides. Sümpoosiumil osales ettekannetega 19 teadlast – Jens Schröter, Christoph Markschies, Dylan M. Burns, Katrine Brix ja Uwe-Karsten Plisch Berliinist; Gregor Wurst Augsburgist; Judith Hartenstein Koblenzist; Ursula Ulrike Kaiser Hamburgist; Jens Holzhausen Bambergist; Nicola Denzey Lewis Providence’st; Simon Cathercole ja Karen L. King Cambridge’st; John Turner Lincolnist; Hugo Lundhaug Oslost; Einar Thomassen Bergenist; Paul-Hubert Poirier Lavalist; Antti Marjanen Helsingist ja ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe Tallinnast. Ettekanded käsitlesid Nag Hammadi kirjanduse erinevaid žanreid ja vorme, teoste mõttemaailma ning seoseid varase kristlusega. Lisaks ettekannetele ja diskussioonidele külastasid sümpoosiumil osalejad Berliini Riiklike Muuseumide papüüruste kollektsiooni, kuhu kuulub ligikaudu 60 000 antiik- ja keskaegset papüürust, mille hulgas on palju olulisi piiblikäsikirju, kuid ka muid varakristlikke ja gnostilisi teoseid. Konverentsi ettekanded avaldab 2016. aastal täies mahus kirjastus Mohr-Siebeck.

Soovitatud:

English