ISSN 2228-1975
Search

Urmas Petti 50

upettiLaupäeval, 12. septembril, mil taaspühiseti Tartu Paulise kirik, sai 50 aastaseks Tartu Ülikooli Jaani koguduse õpetaja, teoloogiadoktor Urmas Petti. Tema juubelit peeti pühapäeval, 13. septembril Tartu Jaani kirikus, kus jutlustas sünnipäevalaps. Ta vaatas jutluses tagasi oma senisele elule ja vaimulikuteele ning tuletas meelde aega, mil hakkas teenima Jaani kirikus. Tollal oli veel kaks iseseisvat kogudust – Tartu Jaani ja Ülikooli kogudus (mis hiljem liitusid) ning mõlema väikese koguduse teenimise sai ta võtta enda õlule tänu sellele, et tal oli tööhoht ülikoolis. Leida õpetajat kahele väga väikesele kogudusele oleks olnud keeruline. Kui ta mõtles esialgu, et koguduste teenimine on vaid üks väike kõrvaltegevus ülikoolitöö ja teaduse kõrvalt, siis aja jooksul sai sellest väga oluline osa ta elust. „Inimene mõtleb, aga kes teab, kes juhib,“ ütles Petti. Sünnipäevalast olid tulnud õnnitlema Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartu praost Ants Tooming ja kolleegid ülikoolist.

petti

Urmas Petti sündis 12. septembril 1965 Tallinnas. Ta õppis 1991-1995 Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ning 1995-1997 Baseli Ülikoolis Šveitsis. Viimases kaitses ta 1999. a ka oma doktoritöö ning omandas teoloogiadoktori kraadi. Alates 1999. a on Urmas Petti õpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas esialgu lektorina ning alates 2001. aastast dotsendina. Urmas Petti erialaks on kirikulugu. Ta on uurinud Martin Lutheri teoloogiat ning tõlkinud rohkesti Lutheri tekste, millest enamus on ilmunud kogumikus „Martin Luther. Valitud tööd“ (Tartu: Ilmamaa, 2012), samuti on ta uurinud 19. sajandil Tartu Ülikoolis tegutsenud baltisaksa teolooge. Urmas Petti on teinud kaastööd ka ajakirjale Kirik & Teoloogia. Ajakirja Kirik & Teoloogia toimetus soovib juubilarile palju õnne ja Jumala õnnistust, tugevat tervist ja vahedat sulge ka järgnevateks aastateks.

Soovitatud:

English