ISSN 2228-1975
Search

Soome kiriku diakooniatöö tegijad valmistuvad abivajajate hulga suurenemiseks

Viimastel nädalatel on Soome meedias üheks peamiseks teemaks valitsuse poolt kavandatavad majanduslikud kärped. Kiriku diakooniatöö tegijad ennustavad, et kavandatavad tegevused võivad abivajajate hulka suurendada. Muudatused mõjutavad rohkem just väiksema sissetulekuga inimesi.

Turu piiskopkonna piiskop Kaarlo Kalliala tõdeb: „Diakoonia peab aitama mõista reaalsust, mis Soome säästuprogrammi tagajärjel tekkib. Töötades nõrgemal positsioonil olevate inimestega, saab diakoonia anda otsest infot reaalse olukorra kohta. Osa kavandatavatest kärbetest puudutab neid, kes juba praegu on nõrgemad. Kõiki tagajärgi ei ole võimalik praegu ette ennustada, need ilmnevad alles aja jooksul. Otsustajatel tuleb olla tähelepanelik ja vajadusel peavad nad olema valmis parandama ja muutma liialdavaid ning teostamatuid plaane.”

Avalikes sõnavõttudes domineerivad majandusest lähtuvad seisukohad ja kriteeriumid. Kuigi diakooniatöö kaudu pakutakse ka majanduslikku tuge, on diakoonilise diskussiooni keskmes ka teised väärtused peale majanduse. Kiriku dikooniatöö kaudu majanduslikku abi saanud inimesed ütlevad, et rahalisest toest olulisem on võimalus rääkida oma elust, kartmata kohtumõistmist.

Diakoonia kogemuste põhjal saab öelda, et paljudel inimestel on vajadus saada terviklikku toetust. Inimesed on väsinud erinevatelt osapooltelt abi otsimisest. Diakoonia tugevus on inimeste vaheline kohtumine. Lisaks näost näkku kohtumistele pakub kirik vestlusvõimalusi telefoni ja interneti kaudu.

Inimeste terviklik toetamine eeldab senisest suuremat koostööd erinevate ametite vahel. Diakooniat võib nimetada ühiskonna „turvavõrgukudujaks”. Kirikul on tihti erinevaid koostööpartnereid, näiteks kohalikud omavalitsused.

Diakoonia tegevustes järgib kirik ja selle liikmed Jeesuse eeskuju ja õpetust. Diakoonia on kiriku põhitegevuse lahutamatu ja keskne osa. Inimesed saavad diakooniatööst abi majanduslike raskuste korral, aga ka erinevate hingeliste probleemide puhul. Kirik toetab peresid, pakkudes odavaid või tasuta tegevusi lastele ja noortele, muuhulgas laagreid ja matku.

Diakoonia keskne ülesanne on ebakindluse ja kriiside keskel toetada lootuse ja usalduse kasvu. Toetusrühmad ja võimalused isiklikeks vestlusteks võivad olla väljapääsuks ummikusse sattunud inimestele.

2014. aastal oli diakooniatöötajatel 634 000 kliendikohtumist. Erinevaid kliente oli 147 700. Peamiselt võeti ühendust majanduslikel põhjustel (27%, 179 600 vestlust). Elukallidus oli paljude kõneluste teemaks. Otsest majanduslikku toetust andis kirik 7,7 miljonit eurot.

Allikas: evl.fi

 

Soovitatud:

English