ISSN 2228-1975
Search

Solidaarsus Ukraina kiriku diakooniatööle konfliktipiirkonnas

LUTHERAN WORLDAbi ümberasustatutele ning puuetega inimestele

Sõjas, mis on Ukrainas kestnud 16 kuud ning tapnud üle 6000 inimese ja sundinud ümberasumisele 1,5 miljonit elanikku, reageerivad Saksamaa Evangeelne Luterlik Kirik Ukrainas (SELKU) ning diakooniaorganisatsioon Elav Lootus jätkuvalt konfliktist mõjutatud inimeste tohututele vajadustele.

SELKU-t külastanud diakooniatöö solidaarsusgrupi liikmed Luterliku Maailmaliidu Euroopa liikmeskirikutest olid hiljuti kiriku diakooniatöö tunnistajateks sõjas, mis seab Kiievi valitsuse võitlusesse riigi ida-alade üle võimu taotlevate Vene-meelsete separatistide vastu.

Neljaliikmeline solidaarsusgrupp andis 20.–22. mail toimunud külastusel, mida võõrustasid SELKU piiskop Serge Maschewski ning Nicole Borisuk Elavast Lootusest teada, et ümberasustatud inimesed otsivad lagunenud linnades uusi kodusid. Napib nii vett kui ka elektrit. Lahingutes kannatada saanud infrastruktuur on üks suurimaid takistusi, mis ei lase tuua toitu ning teisi esmatähtsaid asju Donbassi, mis on üks sõjategevusest enim mõjutatud piirkondi.

Solidaarsusgrupp märkis, et ainuüksi Odessas on ametlikult registreeritud 20 000 ümberasustatud inimest. Mitteametlike hinnangute kohaselt võib neid selles ligi miljoni elanikuga piirkonnas olla kuni 300 000.

Riigi toetus on tühine ning seetõttu pöörduvad abivajajad kirikute ja mittetulundusühingute poole. Haavatud sõdurid saabuvad haiglatesse oma põlenud vormirõivastes ning vajavad riideid, saapaid, tekke ja nõusid. Solidaarsusgrupp teatas, et diakooniatöötajad, mittetulundusühingud ning vabatahtlikud ka aitavad.

Nad märkisid, et inimesed, kes juba on ühiskonnas haavatavamad, seisavad silmitsi eriliste raskustega, püüdes sõjast räsitud ühiskonnas oma kohta leida. Raport viitab olukorrale, kus 1500 puuetega inimest on Donbassist Odessa lähistele endistesse sanatooriumitesse või puhkemajadesse evakueeritud, kuid nüüd ähvardavad kohalikud võimud nad välja tõsta.

europe-ukraine-children
Humanitaarabi Donbasi piirkonna lastele (foto: Luterlik Maailmaliit)

Sõjatrauma ja kaotus

Diakooniatöötajad märkisid, et sõdurid, kes tulevad sõjast tagasi, kannatavad füüsiliste ja vaimsete traumade all, neil on raskusi taas pereellu integreerumisega, nad pöörduvad sageli alkoholi poole ja on vägivaldsed. Sellistel puhkudel sisaldab diakooniline tugi hingehoidu.

SELKU ja Elav Lootus laiendavad sellist abi kogu elanikkonnale, kus paljud inimesed sõja ja kaotuse keskel depressiooni all kannatavad. 46 psühholoogist koosnev grupp, mida toetab diakooniakeskus Odessas, nõustab vabatahtlikkuse alusel, seda ka kogudustes, kus on ümberasustatud inimesed. 2015. aasta aprillist alates on diakooniakeskus asutanud ka SOS-telefoniliini, et sellisele abile juurdepääsu hõlbustada.

Kuna sõda ning uued patriootilised liikumised on lahutanud mitmeid perekondi, rõhutavad diakooniatöötajad solidaarsuse kasvatamise vajalikkust, mida julgustab näiteks Dnepropetrovski kogudus Donbassi piirkonnas.

 

Lootusemärgid

Siiski, solidaarsusgrupp märgib, et sõjakaosest on tõusnud näiteks kibuts – maa, lehmade, kanade, kitsede ja partidega põllumajanduslik ettevõte, mis koondab endisesse vabriku puhkekeskusesse kokku sadakond inimest.

„Seda uut tulevikuelu kujundab elanike enda vahenditesse investeerimine. Igaüks neist loob töövõimalused vastavalt oma annetele. Osalusmeetodil põhineva kooselamise vilju on juba kogetud,“ märkis solidaarsusgrupp.

Solidaarsusgrupp rõhutas tungivat vajadust pikaajalise rahu ülesehitamise järele Ukrainas. „Vastastikune mõistmine ning sallivus peaksid olema aluseks inimeste vaheliste uute suhete loomisel,“ väitis grupp oma raportis.

Saksamaa Evangeelset Luterlikku Kirikut Ukrainas külastanud gruppi kuulusid õp Avo Üprus Eestist, mag Janka Adameova Tšehhist, õp Martin Urdze Lätist ning ukrainlased Ljubov Galimova ja Nicole Borisuk.

 

Vaata lähemalt siit.

Soovitatud:

English