ISSN 2228-1975
Search

TÜ usuteaduskonnas kaitsti bakalaureuse- ja magistritöid

3.–4. juunil toimus Tartu Ülikooli usuteaduskonnas bakalaureuse- ning magistritööde kaitsmine. Kaitsti 12 bakalaureusetööd ning 8 magistritööd, nendest üks teoloogia erialal, seitse religiooniuuringute erialal.

Bakalaureusetöö on põhiteksti mahult 15–25 lk pikkune uurimuslik töö, mis võib olla eeltööks tulevasele magistritööle. Töö ülesanne on anda ülevaade ühest uurimist väärivast erialasest probleemist.

Magistritöö on põhiteksti mahult 50–75 lk pikkune uurimuslik töö, kus antakse lahendus ühele juhendaja abiga või iseseisvalt püstitatud uurimisülesandele. Töö teema peab olema oluline valdkonna uurimistöö arengu seisukohalt. Vt rohkem siit.

Järgnevalt nimekiri esitatud töödest: autor, töö pealkiri, juhendaja.

Bakalaureusetööd

1. Lembi Laissaar, „Jakob Hurt – kristlik teenäitaja ärkamisajal“ (Thomas-Andreas Põder)

2. Raul Ukareda, „Nähtamatu nähtavus – mõeldamatu mõeldavus: katse väljendada kristluse „müstilist mõõdet“ Jean-Luc Marioni tööde põhjal“ (Thomas-Andreas Põder)

3. Karin Kallas, „Rabi Mordekai Josep Leineri „Me hašiloah“ – Jumala tahte äratundmise võimalikkus ning beruri protsess“ (Anu Põldsam)

4. Anneli Olep, „Konkordaadi sõlmimine Eesti Vabariigi ja Püha Tooli vahel 1930ndatel aastatel“ (Priit Rohtmets)

5. Riina Raudson, „Vana-Egiptuse surnutekohus ja selle idee areng“ (Tarmo Kulmar)

6. Jana Kuremägi, „Augustinuse retoorika antiikretoorika taustal“ (Marju Lepajõe)

7. Elise Nemliher, „Holotroopne hingamine müstilise kogemuse vahendajana“ (N. Reinfeldt, Roland Karo)

8. Karl Käsnapuu, „Surmalähedaste kogemuste uurimisel kasutatava heuristika rakendamine Tiibeti surnuteraamatule“ (Roland Karo)

9. Heidi Maiberg, „Regilaul ja flow – empiiriline uurimus“ (Roland Karo)

10. Kristiin Hanimägi, „Religioossete ideede väljendusest black metal-bändides ja pagan/black metal-bändi Urt näitel“ (Lea Altnurme)

11. Iti-Liis Orro, „Kristlusesisese konfessioonivahetuse põhjustest ning mõjuritest intervjuu näitel Eesti kodanikega“ (Lea Altnurme)

12. Kristel-Maria Kadajane, „Usulise konflikti mõiste“ (Tõnu Lehtsaar)

 

Magistritööd

Usuteaduse eriala: Laura Tabun, „Roomakatoliku kirik Eestis 1970. – 1990. aastatel. Võrdlus Leeduga“ (Riho Altnurme)

Religiooniuuringute eriala

1. Nikita Ivanov, „Ängi tähendusest ja tähtsusest Paul Tillichi filosoofilises teoloogias ja Thomas Mertoni müstilises teoloogias“ (Anne Kull)

2. Frank Jüris, „Pojalikkuse mõiste kujunemine ja areng impeeriumi-eelses Hiinas“ (Märt Läänemets)

3. Nele Dresen, „Richard Maurice Bucke’i 1872. aasta kogemuse ja kosmilise teadvuse teooria kujunemisraamistik“ (Roland Karo)

4. Mikk Tammik, „Zoroastrism – teistlik usund. Võrdlus“ (Jaan Kivistik)

5. Indrek Österman, „Islamism multikulturalistlikus heaoluühiskonnas: Rootsi näide“ (Ain Riistan)

6. Janek Järva, „Islamiusuliste radikaliseerumine vanglates – Eesti olukord“ (Ain Riistan)

7. Hille Krusberg, „Ühe Eesti põhikooli lõpetajate käsitlused üleloomulikest nähtustest“ (Olga Schihalejev, Marko Uibu)

 

Usuteaduskonna lõpuaktus toimub 19. juunil kell 11.00 TÜ peahoones.

Soovitatud:

English