ISSN 2228-1975
Search

EELK Usuteaduse Instituudis kaitsti rakenduskõrghariduse lõputöid ja magistritöid

EELK Usuteaduse Instituudis toimus 2. juunil 2015 rakenduskõrgharidusõppe lõputööde  ja magistritööde kaitsmine.

 

Rakenduskõrghariduse lõputööd:

  1. Heidi Reimann,  „Apostlite tegude raamat kui võimalik pedagoogiline tugi 15.-eluaasta arenguprobleemidega toimetulekul“. Juhendaja Tiiu Kuurme, oponent  Randar Tasmuth.
  2. Kai Jõemets, „Hingehoiu vajadusest Tartu eakate avahoolduses“. Juhendaja  Liidia Meel, oponent Evi Eedla.
  3. Katri Aaslav-Tepandi, „Logos ja Sõna Johannese evangeeliumis 1:1-18, juhendaja Randar Tasmuth, oponent Jaan Lahe.
  4. Katrin Viires,  „Oikumeenia võimalustest Tübingeni teoloogide ja Konstantinoopoli patriarh Jeremija II kirjavahetuse põhjal Augsburgi usutunnistuse üle“.  Juhendaja Arne Hiob, oponent Randar Tasmuth.
  5. Kristi Nõmm,  „Tooma-missa: Uurimus linnakoguduse perejumalateenistusest koguduseliikmete ja vaimulike silmade läbi“. Juhendaja  Riho Saard, oponent Joona Toivanen.
  6. Timo Švedko, „Evangelistlik jutlustamine EELK-s praost Joel Luhametsa jutluste näitel“. Juhendaja  Ingmar Kurg, oponent Kaido Soom.

Magistritööd:

  1. Ulvi Uutar „Kirikliku noorsootöö korraldamise võimalused ja vajadused XXI sajandi alguses Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus“. Juhendaja Kaido Soom, oponent Jaak Aus.
  2. Urmas Karileet,  „EELK abikoguduste köstrite roll iseseisvaks koguduseks saamisel aastatel 1945-1946 Haljala kihelkonna koguduste näitel“. Juhendaja Riho Saard, oponent  Kristel Engman.
  3. Joel Pulk, „Usundiõpetuse õpetaja professionaalne areng“. Juhendaja Lii Lilleoja, oponent Olga Schichalejev.
  4. Küllike Valk, „EELK pühapäevakooliõpetajate erialane koolitus“. Juhendaja Hannele Päivio, oponent  Lii  Lilleoja.

EELK UI õppeaasta lõpujumalateenistus toimub 19. juunil 2015 algusega kell 12.00 Tallinna Püha Vaimu kirikus ja sellele järgneb aktus instituudi õppehoones.

Soovitatud:

English