ISSN 2228-1975

Usuteaduse Instituudis esitleti Usuteadusliku Ajakirja erinumbrit

Kolmapäeval, 20. mail tutvustati EELK Usuteaduse Instituudis Usuteadusliku Ajakirja erinumbrit. Nelja ingliskeelset ja kahte saksakeelset artiklit sisaldav erinumber „Algkristluse ideoloogia sees ja ümber“ on sündinud neli aastat kestnud ning möödunud aastal lõppenud Eesti Teadusfondi uurimisgrandi „Algkristluse ideoloogiat kujundanud tegurid sünkretistlikus Rooma impeeriumis“ (ETF8665) raames ja võtab kokku uurimistöö tulemused. Kogumik käsitleb laia teemadespektrit Iiobi raamatust kuni prohvet Muhammadini, hõlmates endasse ka algkristluse eellugu ja retseptsioonilugu. Artiklite autoriteks on grandi hoidja, EELK Usuteaduse Instituudi Uue Testamendi professor dr Randar Tasmuth, dr Elo Süld ning ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikmed dr Urmas Nõmmik, dr Jaan Lahe ja mag Ergo Naab. Lähem ülevaade artiklitest ilmub peatselt ajalehes Eesti Kirik.

Soovitatud:

English

English