ISSN 2228-1975
Search

Teoloogiadoktor Piret Lotman pälvis ajalookirjanduse aastapreemia

Eile, 14. mail toimus Ajaloo Instituudis ajalookirjanduse aastapreemia 2014 pidulik üleandmine. Parimaks eelmisel aastal ilmunud ajalooteoseks tunnistati Piret Lotmani monograafia “Heinrich Stahli elu ja looming”.

Žürii hinnangul on Eesti Rahvusraamatukogu toimetiste sarjas ilmunud monograafia “Heinrich Stahli elu ja looming” puhul tegemist suurepärase akadeemilise uurimusega, mis võtab kokku autori aastakümnete jooksul tehtud töö. Piret Lotmani lähtepositsioon Heinrich Stahliga tegelemiseks ei olnud kerge, sest varasemad uurijad on keele- ja kirikumehe täis riputanud mitmeid epiteete, mis üldjuhul pole positiivsete killast.

Piret Lotmani läbivaks püüdeks on näha Stahlis inimest, mõista tema tegevuse motiive, ehkki ametliku kirjavahetuse kõrval isiklikku pärandit, milles kirikumees oleks end inimlikust aspektist avanud, meieni jõudnud ei ole. Lotman ise rajab oma arusaama Stahlist kui fanaatilisest, st pühendunud protestantiseerijast, vaadeldes tema tegevust ühelt poolt Rootsi kirikupoliitika ning teiselt poolt ortodoksse luterluse ideede ja vaadete kontekstis. Seega on tegemist interdistsiplinaarse käsitlusega, pakkudes palju nii ajaloolastele kui teoloogidele, tõdes žürii.

Oluline on seejuures ka laiem ajalooline ning ruumiline taust, millesse keele- ja kirikumees on asetatud. Raamat on küll fokuseeritud Stahlile, aga annab ühtlasi hea ülevaate Rootsi kiriku- ja kultuuripoliitikast ning tema Läänemere-provintside Eesti- ja Ingerimaa kirikuelust laiemalt.

Aastapreemia laureaadi otsustas ekspertkomisjon, mille liikmeteks olid sel aastal Enn Küng TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudist (2013. aasta laureaat), Tiina-Mall Kreem Eesti Kunstimuuseumist, Kaarel Vanamölder TLÜ Ajaloo Instituudist ja Akadeemilisest Ajalooseltsist ning täiendava eksperdina Priit Raudkivi TLÜ Ajaloo Instituudist.

Ajalookirjanduse aastapreemia väljaandmisel osalevad rahvusarhiiv, TLÜ Ajaloo Instituut, TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, Tallinna linnaarhiiv, Akadeemiline Ajalooselts, Pärnu muuseum, Eesti Ajaloomuuseum ja Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskond. Igal aastal korraldab aastapreemia väljaandmist üks nimetatud asutustest, sel aastal TLÜ Ajaloo Instituut.

Aastapreemia eesmärk on tunnustada paremate ajalooraamatute autoreid, hinnata kord aastas eesti ajalooteaduse hetkeseisu ning tõsta avalikkuse huvi ajaloo ja ajaloolaste töö vastu.

 

Allikad: ra.ee; kultuur.err.ee

 

Soovitatud:

English