ISSN 2228-1975
Search

Maailma Kirikute Nõukogu liikmeskirikud ühinevad jõupingutustega laste vastu suunatud vägivalla lõpetamiseks

wccMaailma Kirikute Nõukogu (WCC) liikmeskirikutest koosnev vägivalla vastane tegevusvõrgustik Churches’ Network for Non-violence koostöös globaalse lastekaitse organisatsiooniga End All Corporal Punishment of Children taotleb laste vastu suunatud vägivalla ja igasuguse füüsilise karistamise lõpetamist, publitseerides vastavasisulisi materjale kiriklike teenistuste tarbeks.

Publitseeritud väljaanne pealkirjaga „Laste füüsilise karistamise lõpetamine – käsiraamat teenistuste ja kogunemiste jaoks“ (Ending corporal punishment of children – a handbook for worship and gatherings), sisaldab piibliõpet, palveid, vigiiliat, liturgiaid ja reflektsioone ning seda võib kasutada nii privaatsel kui kollektiivsel eesmärgil. Materjal on kohandatav vastavalt kohalikele oludele selleks, et innustada laiemat ideede edasiarendamist nii ühistel koosviibimistel kui ka isikliku endassesüüvimise eesmärgil. Ingliskeelne versioon on tasuta kättesaadav siit.

„Füüsiline karistamine rikub laste õigusi ja soodustab vägivalda,“ teatab lektüüri sissejuhatuses Marta Santos Pais, ÜRO sekretariaadi esindaja. „Usujuhid ja religioossed kogukonnad rakendavad kõrget moraalset autoriteeti ja mõjujõudu selleks, et panna piir laste vastu suunatud vägivallale. Nad näitavad üles sügavat respekti laste eneseväärikuse ja põhiõiguste säilitamiseks ning omavad keskset rolli laste kannatuste ennetamises, toetades nende perekondi ja luues kaitsvat ja hoolivat keskkonda kõige haavatavamate laste jaoks,“ lisab Pads.

Väljaandes tsiteeritakse ka peapiiskop emeeritus Desmond Tutut, kes ütles: „Laste füüsilise karistamise lõpetamiseks suunatud tegevusele on pandud alus, kuid miljonid maailma lapsed ikka veel kannatavad väärkohtlemist ja vägivalla alandavat mõju, mis võib neile kui inimolevustele põhjustada tõsiseid tagajärgi kogu eluks.“

„Lapsi saab distsiplineerida ilma vägivallata, ilma hirmu ja kurbuseta ning ma ootan, et kiriklikud kogukonnad teeksid koostööd teiste organisatsioonidega selleks, et saavutada edu lõpetamaks igasugune laste vastu suunatud vägivald,“ lisas Tutu.

„Usul põhinev reformi toetus mängib olulist osa globaalses liikumises, keelamaks laste igasugune füüsiline karistamine. Kasvav arv usukogukondi on otsustanud võtta nii moraalseks kui usuliseks imperatiiviks lõpetada nii üldlevinud lastevastane vägivald,“ ütles  kirikute tegevusvõrgustiku esindaja Chris Dodd.

„On palju näiteid sellest, kuidas kristlased teevad teistega koostööd solidaarsuses, olles seotud kaastunde ja õigluse põhimõtetega ning tugeva pühendumusega inimõigustele,“ sõnas Dodd.

Allikas: World Council of Churches.

 

Soovitatud:

English