ISSN 2228-1975
Search

II maailmasõja lõpu 70. aastapäev: ettepanek jumalateenistuse teadaandeks ja eestpalveks

geke-logo-2-300x295Ettepanek jumalateenistuse teadaandeks

Ka meie kirik kuulub Evangeelsete Kirikute Osadusse Euroopas. Osaduskonna presiidium on teinud Teise maailmasõja lõpu 70. aastapäeva puhul avalduse (vt avaldust siit). Selles mõteldakse sõjalise verevalamise, sunnitöö, põgenemise ja küüditamise miljonitele ohvritele seoses Teise Maailmasõjaga. Ühtlasi väljendab avaldus tänulikkust Jumala kingitud uue alguse eest sõja järel ning Euroopa sõjajärgsete lõhenemiste ületamise järel. Inimestele on Euroopas antud ülesanne kujundada kooselu rahulikult ja õiglaselt – seda just ka seistes silmitsi selliste väljakutsetega nagu relvastatud kokkupõrked Ukrainas ning rasked majanduslikud kriisid. Avalduses üteldakse: Euroopa kasvanud ühtsus on seitsekümmend aastat pärast sõja lõppu kingitus ja and. See ei ole täiuslik ja on ohus ka praegu.  See kätkeb endas ka ülesannet tegutseda Euroopas ühiselt üleilmsete keeruliste muutuste keskel maailma rahumeelse ja õiglase poliitilise kujundamise nimel. „Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga!“ on üleskutse heebrea Piiblist (Ps 34:15) ja jääb Teise maailmasõja lõppu meenutades oluliseks ülesandeks, manitsuseks ja tõotuseks.

 

Eestpalve Teise Maailmasõja lõpu 70. aastapäevaks

Sõda jätab järele haavad – ka võitjad on kaotajad.

Ikka veel teevad need haavad valu:

surnud,

lapsed, kel ei olnud  lapsepõlve,

maad, mis pidid järgnevalt kannatama diktatuuri all.

Et elu seejärel üldse võimalikuks sai,

on kingitus Sinult, Jumal.

Sa oled kinkinud andestuse seal,

kus meie endile ja üksteisele andestada ei suutnud.

Sa oled kinkinud uue alguse seal,

Kus meie oleme kõik hävitanud.

Sõdu toimub ikka ja jälle.

Ka praegu.

Me palume Sind kõigi eest, kes selle all vahetult kannatavad:

põgenike ja väljaaetute eest,

meelevaldsuse, vägivalla ja vihkamise ohvrite eest,

sõdurite eest, kelle elu on igapäevaselt ohus,

ning nende koju jäänud lähedaste eest.

Kaitse ja saada neid kõiki.

Iseäranis palume Sind poliitikute eest.

Nende otsused määravad tulevikku.

Jumal, me palume Sind:

Kingi meile rahu valitsemine ja turvaline tulevik.

 

Soovitatud:

English