ISSN 2228-1975
Search

Akadeemiline Usundiloo Selts pidas ettekandepäeva Tallinna ülikoolis

6. mail pidas Akadeemiline Usundiloo Selts ettekandepäeva Tallinna ülikoolis. Ettekandepäev „Religioon ja rahvus/lus“ oli Tartus tegutseva seltsi esimene akadeemiline üritus Tallinnas ja nagu ütles avasõnades seltsi president dr Madis Arukask „ei jää see üritus loodetavasti viimaseks seltsi ettevõtmiseks Tallinnas.“  Ettekandepäeval kõnelesid neli religiooni teemadega tegelevat teadlast – dr Lea Altnurme (teemal „Eestlaste usuline identiteet tänapäeval“), dr Alar Kilp („Eestluspõhise rahvusluse suhe religiooniga“), dr Taisto Kalevi Raudalainen („Soome usk” – rühmaidentiteet ja rahvusluse kujunemine mitmeusulises ümbruses ingerisoomlaste näitel”) ja dr Indrek Jääts („Rahvusliku õigeusu võimalikkusest komide näitel“). Viimases Kirik & Teoloogia numbris ilmus Alar Kilbi ettekandel põhinev artikkel. Järgnevatel kuudel ilmuvad ajakirjas Kirik & Teoloogia ka teiste ettekandepäeval kõnelenud teadlaste religiooni ja rahvusluse suhteid käsitlevad artiklid.

Soovitatud:

English