ISSN 2228-1975

Soome luterlik kirik uuendab diakoonia ametit

Soome Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoplik nõukogu esitas kirikukogule oma seisukoha diakoonia ameti uuendamise kohta. See toetub kirikuvalitsuse selleteemalisele ettepanekule käesoleva aasta jaanuarist. Uuenduse keskmes on küsimus, keda pühitseda diakoonia ametisse.

Piiskopliku nõukogu seisukoht on, et diakoonia ameti uuendamisel tuleb edasi liikuda astmeliselt. Kõigepealt avatakse amet diakooniatöö, noortetöö ja lastetöö tegijatele ning misjonäridele ehk uue ametikäsitluse kohaselt „puudutab see inimesi, kelle ülesandeks on kristliku ligimesearmastuse jagamine, kasvatustöö või hingehoid.” Samuti avaldatakse lootust, et piiskop ja toomkapiitel võiksid diakoonia ülesandeid täitma kutsuda ka ühiskondlike organisatsioonide ja vabaühenduste teenistuses olijaid.

Piiskoplik nõukogu leiab, et uuendused tuleb ellu viia nii, et ametisse pühitsemise kord ei muutuks võrreldes varasema praktikaga. Kirikuvalitsus võttis jaanuaris vastu otsuse, millega tehti piiskoplikule nõukogule ülesandeks täiendada kirikuseaduses ja kirikukorras diakoonia ametit puudutavaid sätteid ning esitada kirikukogule oma seisukoht. Järgmine kirikukogu istung toimub käesoleva aasta kevadel.

Allikas: www.evl.fi

Soovitatud:

English

English