ISSN 2228-1975
Search

Kirikud leinavad Vahemeres hukkunuid; üleskutse ennetavatele meetmetele

põgenikud
Foto: www.ccme.be

Kirikute Maailmanõukogu, Euroopa Kirikute Migratsioonikomisjoni ja Euroopa Kirikute Konverentsi ühine pressiteade.

20. aprill 2015

Euroopa Kirikute Migratsioonikomisjon (EKM), Euroopa Kirikute Konverents (EKK) ja Kirikute Maailmanõukogu (KMN) leinavad sadade Vahemeres uppunud migrantide pärast. Kardetakse, et laeva ümberminekul Liibüa ranniku lähedal on hukkunud mitte vähem kui 700 inimest. Vastavalt meediateadetele toimuvad päästeaktsioonid ja päästa on suudetud 28 õnnetuse üleelanut.

„Palves mõtleme me neile, kes on oma elu kaotanud ja avaldame nende peredele sügavaimat kaastunnet.“ „Me avaldame kahetsust inimelude kaotuse pärast ja oleme selle tragöödia pärast Euroopa lävepakul sügavas kurbuses,“ ütles Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretär pastor R. Guy Liagre. „Me palvetame ka nende eest, kes osalevad rasketes päästeaktsioonides,“ ütles ta.

See katastroof tuletab meile meelde pea igapäevaseid sündmusi Vahemeres, kus Itaalia, Malta ja Kreeka rannavalve on oma päästetöödes suurel määral üksinda jäetud. Reaktsioonina värskeimale tragöödiale ja paljude teiste tragöödiate tõttu kutsus Kirikute Maailmanõukogu peasekretär pastor dr Olav Fykse Tveit üles „uuendatud solidaarsusele, meetmete kasutuselevõtule ja Euroopa kollektiivse vastuse jätkamisele ja tugevdamisele.“

„Me nõuame efektiivseid Euroopa otsingu- ja päästeaktsioone ja kutsume Euroopa Liidu liikmesriike üles olemuslikult ja viivitamatult nendes aktsioonides osalema, et vältida tulevikus inimelu kaotusi nende hulgas, kes hädas on asunud sellele meeleheitlikule mereületusele,“ ütles Tveit.

 „Tragöödiad on selged üleskutsed tugevdada pingutusi nende asjaoludega tegelemisel, mis põhjustavad migrantide päritolumaadel vaesust, sotsiaalset ebakindlust ja konflikte,“ lisas Tveit.

„Ainult legaalsed ja kindlad rajad Euroopasse võivad aidata selliseid tragöödiaid ära hoida. See hõlmab põgenike suurendatud ümberpaigutamist ja nende inimeste viisanõuete tühistamist, kes tulevad konfliktiriikidest nagu Süüria ja Eritrea. Me vajame kindlaid läbipääsuteid,“ ütles Euroopa Kirikute Migratsioonikomisjoni peasekretär Doris Peschke.

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

*

Kirikute Maailmanõukogu on keskne oikumeenilise liikumise organ (asutatud 1948), kuhu kuulub üleilmselt 349 kirikut enam kui 120 maalt. EELK on liige alates 1963.

Euroopa Kirikute Konverents ühendab umbes 120 anglikaani, õigeusu, protestantliku ja vanakatoliku kirikut kõigist Euroopa maadest ning 40 assotsieerunud organisatsiooni. EELK on asutajaliige (1959); assotsieerunud liikmeks on alates 2003. aastast Eesti Kirikute Nõukogu.

Euroopa Kirikute Migratsioonikomisjon on oikumeeniline agentuur, mis tegeleb integratsiooni, asüüli ja põgenike problemaatikaga ning astub vastu rassismile ja diskrimineerimisele Euroopas. Liikmed on anglikaani, õigeusu ja protestantlikud kirikud ning kirikute oikumeenilised ühendused, aga ka kirikutega seotud ühingud 18 Euroopa riigis. Euroopa Kirikute Migratsioonikomisjon teeb koostööd Euroopa Kirikute Konverentsi ja Kirikute Maailmanõukoguga.

 

 

 

 

Soovitatud:

English