ISSN 2228-1975
Search

Kirikupresident Jung ja piiskop Hein: „Armeenlaste genotsiidi tuleb tunnistada ja sellest rääkida“

Darmstadt / Kassel (medio). Hesseni ja Nassau Evangeelse Kiriku kirikupresident Volker Jung ja Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku piiskop Martin Hein kutsusid evangeelseid kogudusi üles helistama leinakellasid ja pidama mälestusjumalateenistusi armeenlaste genotsiidi eeloleva 100. aastapäeva puhul. 24. aprillil 1915. aastal algas Türgis kristliku elanikkonna tagakiusamine. Ajavahemikus 1915 – 1919 tapeti veresaunade, tagakiusamiste ja sundasumisele saatmistega hinnanguliselt enam kui miljon kristlasest armeenlast ja peaaegu pool miljonit assüüria, kaldea ja Kreeka õigeusu kristlast.

Jung ja Hein kritiseerisid oma peaaegu 2000 evangeelsele kogudusele saadetud ringkirjas tänase Türgi valitsuse ümberkäimist genotsiidiga. Praeguseni olevat „avalik arutelu selle genotsiidi üle Türgis vastavalt Türgi konstitutsioonile keelatud“. Küll olevat Türgi riik võtnud ette esimesi samme lepituse otsimiseks Armeenia riigiga. Praeguseni puuduvat ka nimetatud genotsiidi põhjalik teaduslik uurimine. Positiivse näitena nimetasid Jung ja Hein Saksamaa enda ajaloo näidet, millest olevat ilmnenud, „et kriitiline ümberkäimine omaenda ajalooga võib olla vastutustunne mäletada möödunud põlvkondade süül toimepandud ebaõiglust.“ Hein ja Jung avaldavad oma ringkirjas veendumust, et „armeenlaste genotsiidi tunnustamine pole oluline mitte üksnes ohvrite, vaid ka Türgi enda demokratiseerumisprotsessi ning sõna- ja teadusvabaduse jaoks.“

Mõlemad kirikujuhid meenutasid oma ringkirjas ka Saksamaa vastutust armeenlaste genotsiidi eest, kuna Saksamaa „Osmani impeeriumi liitlasena Esimeses maailmasõjas aktsepteeris vaikides armeenia kristlaste mõrvamist ja tagakiusamist.“ Seetõttu tervitasid Jung ja Hein Saksamaa Liidupäeva 2005. aasta tunnistust Saksamaa kaassüüst selles genotsiidis ja avaldasid lootust, et Saksamaa Liidupäev tõstataks läbirääkimistes Türgiga armeenlaste genotsiidi tunnistamise küsimuse ning seaks selle üheks tingimuseks Türgi liitumisele Euroopa Liiduga. Lisaks avaldasid nad lootust, et Hesseni ja Rheinland-Pfalzi liidumaad seisaks hea 2005. aastal Saksamaa Liidupäeva poolt vastuvõtud otsuse rakendamise eest, mis näeb ette armeenlaste genotsiidi kaasamist koolide õpikutesse ja õppeprogrammidesse. Seeläbi avaneks ka türgi päritolu kooliõpilastel võimalus tutvuda Türgi ajaloo nende aspektidega, millega tutvumist nende vanemate põlvkonnale ei võimaldatud.

Oma ringkirja lõpus esitavad Jung ja Hein üleskutse oma kirikute kogudustele ühineda Saksamaa Kristlike Kirikute Ühiskomisjoni (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland) kutsega ja otsida dialoogi oma naabruses olevate armeenia kogudustega ning organiseerida üritusi genotsiidi mälestamiseks. Samuti kutsusid nad kogudusi üles mälestama 19. aprilli jumalateenistustel genotsiidi ohvreid ja helistama 24. aprillil algusega kell 17.00 leinakellasid tagakiusamise alguse mälestamiseks.

 

Soovitatud:

English