ISSN 2228-1975
Search

Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts korraldab 6. mail ettekandepäeva Tallinna Ülikoolis

usundiloo

 

6. mail 2015 algusega kell 12.00 toimub Tallinna ülikooli Silva majas (Narva mnt 29, auditooriumis 240) ettekandepäev „Religioon ja rahvus/lus“. Neljas ettekandes leiab käsitlemist religiooni osakaal ja seos rahvusideega tänapäeva eesti, ingerisoome ja komi näiteil. Samuti käsitletakse rahvusidee kujunemist mõjutanud tegureid minevikus ja nüüd. Kõnelevad Lea Altnurme, Alar Kilp, Taisto Kalevi Raudalainen ja Indrek Jääts.

2006. aasta kevadel asutatud poolesajalise liikmeskonnaga EAUS-i põhieesmärk on usundiloo teadusliku uurimise edendamine Eestis ja vastavatest teemadest huvitatud inimeste ühendamine. Erinevatel teadusaladel akadeemiliste religiooniuuringutega tegelejaid ühendav selts on eriala juhtivate katusorganisatsioonide International Association for the History of Religions ja European Association for the Study of Religions liige ning Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud selts. Tegevuse põhikoht on siiani olnud Tartu Ülikool. Käesoleva ettekandepäevaga soovitakse tulla lähemale ka Tallinna akadeemilisele publikule ning teistele huvilistele.

Ettekandepäeva kava ja teesid on nähtavad seltsi koduleheküljel.

 

Lisainfo:

Jaan Lahe, usundiuurija@gmail.com

Madis Arukask, EAUS-i president, madis.arukask@ut.ee

 

Soovitatud:

English