ISSN 2228-1975
Search

Toimus konverents “Laps ja tema kolm k-d: kodu, kool ja kirik”

27. märtsil toimus Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Kristlike Erakoolide Liidu korraldusel konverents: “Laps ja tema kolm k-d: kodu, kool ja kirik.” Konverents keskendus lapsele kui tervikule. Üheskoos otsiti vastust küsimusele: kas ja kuidas kodu, kool ja kirik peaksid toetama koostöös lapse kui terviku kasvamist.

Konverentsil astusid ettekannetega üles piiskop Philippe Jourdan, Tartu Luterliku Peetri Kooli kaplan Triin Käpp; organisatsiooni Noored Kooli nõukogu liige Helene Urva, Andres Aru õiguskantsleri kantseleist, Tartu Luterliku Peetri Kooli direktor Tarvo Siilaberg ning vaimulik ja hingehoidja Annika Laats.

photo-4
Foto: Einike Pilli

Konverentsi võttis kokku paneeldiskussioon: koduse väärtuskasvatuse roll tervikliku inimese kujunemisel. Paaneeldiskussioonis osalesid EKNi asepresident  Meego Remmel, Püha Johannese Kooli direktor Liivika Simmul, ajakirja Pere ja Kodu peatoimetaja Heidit Kaio, Kaarli kooli lapsevanem Mari-Liis Nõlvak, modereeris EKN-i haridustöö projektijuht Einike Pilli.

Einike Pilli tutvustas ka vastvalminud EKN-i kristliku kasvatuse veebilehte: haridus.ekn.ee. Veebileht pakub kristliku kasvatuse ja hariduse alaseid abimaterjale nii koguduse töötegijatele kui ka lapsevanematele. Lähtutakse elukestva õppe põhimõttest, nii, et käsitlemist leiavad erinevate eagruppidega seotud teemad.

Soovitatud:

English