ISSN 2228-1975

Paastuaja eeskuju Soomest: ökopaast

ekopaasto_banner
Foto: www.ekopaasto.fi

Soome Evangeelne  Luterlik kirik, Soome Keskkonna Instituut, Marta liikumine ja Soome Oikumeeniline Nõukogu on käivitanud sotsiaalmeedias (Facebookis ja Twitteris) ökopaastu kampaania. Juba mitmendat aastat toimuva ökopaastu eesmärk on teadvustada inimestele, et iga üksiku inimese teol, tarbimiskäitumisel on tähendus, ülesanne on osutada, kuidas muuta inimeste tarbimisharjumusi ja ühiskonnas valitsevaid hoiakuid. Kliimamuutused ning tarbimiskulude üha suurenev kasv paneb mõlema inimeste igapäevaste valikute üle, tõstatab küsimuse, kui palju on iga inimese igapäevasel käitumisel mõju elukeskkonnale kui tervikule.

Soome Keskkonna Instituudi uuringute kohaselt moodustab Soome kodumajapidamiste tarbimine umbes 70% süsiniku jalajäljest. (Säästva Eesti Instituudi sõnastiku järgi on süsiniku jalajälg süsinikdioksiidi ja teiste kasvuhoonegaaside (metaani, dilämmastikoksiidi jt) heite koguhulk, mis kaasneb inimese, organisatsiooni või mõne muu üksuse tegevusega või tekib toote või teenuse olelusringi jooksul). Sellest moodustab suurima osa, umbes kolmandiku, elumajade kütmine ja elektriseadmete kasutamine. Söögitarbimine, liikumine ehk transport ja muud tarbimiskulud annavad ülejäänud osa. Soome Keskkonna Instituut tuletab meelde,  et ühiskonnas peaks toetama iga leibkonda keskkonnaohutute valikute, aga ettevõtteid keskkonnasõbralike toodete ja teenuste arendamisel. Poliitikud ja otsustajad saavad samuti kaasa aidata, ohjeldades kontrollvahenditega kliimasaaste ja muude keskkonnamõjude suurenemist, kui valijad ehk ühiskonna liikmed neilt seda nõuavad.

Ökopaastuga on liitunud üle kuuetuhande inimese ja see kestab kuni Ülestõusmispühadeni.

Allikas: Soome Evangeelse Luterliku Kiriku kodulehekülg

Soovitatud:

English

English