ISSN 2228-1975
Search

Evangeelne Luterlik Kirik Jordaanias ja Pühal Maal toetab oma kirikuseaduses meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtet

elcjhl-synod
ELKJPM kirikukogu enne hääletust (foto: D. Hudson/ELKJPM).

Evangeelne Luterlik Kirik Jordaanias ja Pühal Maal (ELKJPM) võttis vastu kirikukohtu põhiseaduse, mis peab nüüdsest tagama meeste ja naiste võrdse kohtlemise perekonnaküsimustes, sh pärandi jagamisel. Piiskop dr Munib A. Younani sõnul on sellel, 27. veebruaril toimunud luterliku kirikukogu otsusel oluline mõju. Sarnaselt teistele Püha Maa religioossetele kohtutele ulatub ka luterliku kiriku oma tagasi 1850. aastatesse, Ottomani impeeriumi aega. Vastavalt toonasele seadusandlusele oli igal religioossel kogukonnal õigus tegeleda oma liikmete perekonnaelu korraldamisega. Abielu ja pärimisküsimuste, lahkumineku ja lahutuse puhul ei taganud need kohtud võrdseid õigusi mõlemale abielupoolele ja lastele. Naistele määrati vaid 1/8 sellest pärandist, mille said mehed, ning meessoost lastele määratav pärand oli kaks korda suurem tütarlastele määratavast pärandiosast. Vastavalt ELKJPM-i kirikukohtu uuele põhiseadusele kannavad mõlemad abikaasad ühiselt vastutust ning lapsi koheldakse võrdsetel alustel. Lahkumineku või lahutuse korral jagatakse vastutus perega seonduva eest mõlema abikaasa vahel. Pärandi saamise korral on mõlemal abikaasal õigus võrdsele osale perekonna pärandist ning poiss- ja tütarlastele tagatakse võrdne osa pärandist. Palestiina Omavalitsuse president Mahmoud Abbas kiitis uue staatusega Luterliku Kirikukohtu rajamise heaks 14. septembril 2014, pärast mida töötas kirikukogu välja kirikukohtu põhiseaduse. Kirikukohtu otsuste täideviivaks organiks on siseministeerium.

Piiskop Younani sõnul on tegu ajaloolise otsusega, millele eelnes pikk arutelu. Luterliku kiriku kirikukohus on ainus omataoline Lähis-Idas, mis kohtleb mõlemaid sugupooli võrdsetel alustel. Suure panuse sellesse protsessi andis ELKJPM-i naiskomitee, mille initsiatiivil organiseeriti konverentse, kohtuti koguduste juhatuste ja nõukogudega jne. Otsus sündis põhjalike arutelude ja läbirääkimiste tulemusel. Iseäranis selle protsessi alguses võis kuulda kahtlusi, kas luterlik kirik ikka peaks muutma tava, millega nii paljud inimesed Lähis-Idas on harjunud, sõnas piiskop Younan. Ta lisas, et on isiklikult kohtunud mitmete koguduste ja pastoritega, et antud küsimuse üle arutada. Arutelude tulemusel leidis kirikukogu viimaks, et vastavalt teoloogilisele arusaamale, mille kohaselt kõik inimesed on ühtmoodi loodud Jumala näo järele ning on ühtmoodi lunastatud Jeesuse Kristuse risti läbi, ei ole mingit alust anda perekonnaelu puudutavates juriidilistes küsimustes ühele sugupoolele eelist teise ees. Piiskop Younani väitel on kiriku ülesandeks toetada oma liikmeid sellise pereelu viljelemisel, mis loob ühesugused võimalused nii meestele kui naistele, poistele kui tüdrukutele. ELKJPM-i advokaadid töötasid kaua ja põhjalikult kirikukohtu sellise põhiseaduse kallal, mis kannaks endas luterlikku arusaama inimeste võrdväärsusest Jumala ees. ELKJPM kirikukohtul on neli liiget: kaks pastorit ja kaks juristi, kellest üks on naine. Kõik nad on määratud kirikukogu poolt. Apellatsioonikohtu liikmed on ELKJPM-i piiskop, üks pastor ja kaks juristi, kellest üks on naine. Piiskop Younani sõnul on kirikukohtu põhiseadus seotud kiriku põhiseadusega, mistõttu kirikukogu vaatab ka viimase vastuvõetud seaduse valguses läbi. Olulise aspektina arvestatakse seejuures meeste, naiste ja noorte tasakaalustatud esindatuse vajadust kirikus.

Vt lisaks siit ja siit.

 

Allikas: LML

Soovitatud:

English