ISSN 2228-1975
Search

Toimus Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas konsultatsioon kirikuosaduse teemal

kirchengemeinschaft (foto)
Foto: Jan Gross

5.-8. veebruaril 2015 kohtusid 30 esindajat Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) 19 liikmeskirikust ja kahest nn osalevast kirikust konsultatsiooniks kirikuosaduse teemale pühendatud õpetuskõneluse raames. Hollandi Protestantliku Kiriku kutsel tuldi 13 Euroopa maalt kokku Elspeedis, Hollandis.

Diskussioonide keskmes oli kirikuosaduse teemale pühendatud teksti eelnõu, mille oli eelnevalt koostanud õpetuskõneluse algatusrühm. Tekst koosneb neljast peatükist: kokkuvõttest EKOE kui kirikuosaduse senisest arengust, põhimõttelisest teoloogilisest refleksioonist kirikuosaduse üle, kirikuosaduse tähtsaimate tänaste väljakutsete käsitlusest ja esialgsetest soovitustest kirikuosaduse edasiseks arenguks.

Tekstieelnõuga töötati peamiselt töörühmades, kus korduvalt rõhutati jumalateenistuse keskset rolli. Üks soovitus oli, et EKOE liikmeskirikute ühised jumalateenistused, mis on kujunenud aastatega EKOE kirikute rahvusvahelistel kohtumistel loomulikuks osaks, peaks toimuma sagedamini ka kohalikul tasandil.

EKOE kui õpetamise ja õppimise osadus on tihedalt seotud jumalateenistusliku osadusega. Õpetuskõneluse protsessi keskseks eesmärgiks on tõstatada uuesti nähtava ühtsuse ja selle eklesioloogiliste aluste küsimus.

Konsultatsioonil osalenud toetasid selgelt EKOE olemasoleva kuju tugevdamist, retseptsiooniprotsessi parandamist ning EKOE ja tema liikmeskirikute vastastikuste sidemete tõhustamist. Tõhustamist vajaks koostöö välja- ja täiendusõppe vallas ning luua tuleks uusi võimalusi mitteformaalseteks kohtumisteks. Konsultatsioonil osalenud loodavad, et teksti eelnõu kallal toimuv töö, mis jätkub EKOE järgmise täiskoguni aastal 2018, annab impulsse EKOE kui kirikuosaduse edasiseks tugevdamiseks ja süvendamiseks.

Allikas: www.leuenberg.eu

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku delegaadina osales konsultatsioonil ettekandega õp dr Thomas-Andreas Põder, kes valiti ka õpetuskõneluse redaktsioonitoimkonda. Toimkond kohtub esimest korda tuleval nädalal Strasbourgis asuvas Oikumeenilise Uurimistöö Instituudis.

 

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE, vt www.leuenberg.eu) on Euroopa tähtsaim evangeelsete kirikute osaduskond, kuhu kuulub 94 kirikut ligikaudu 50 miljoni liikmega. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on 1973. aastal alguse saanud kirikuosaduse liige alates 1975. aastast. Ühinenud Metodisti Kiriku Põhjala ja Balti piiskopi piirkonna kirikuna on kirikuosaduse liige alates 1997. aastast ka Eesti Metodisti Kirik.

Soovitatud:

English