ISSN 2228-1975
Search

Kirikud mõistsid hukka nn Islamiriigi kuriteod kristlaste vastu Süürias

wccKirikute Maailmanõukogu mõistis hukka Islamiriigi õudusteod Süürias.

25. veebruaril 2015 mõistis Kirikute Maailmanõukogu (KMN) teravalt hukka hiljutised rünnakud ja õudusteod, mida teadete kohaselt on nn Islamiriik toime pannud kristlaste vastu Süürias.

25. veebruaril avalikustas KMN oma peakontoris Genfis teadaande, milles ta väljendab sügavat muret seoses hiljutiste teadetega kristlike asumite rünnakute, tsiviilelanike tapmiste, umbes 100 inimese röövi ning kogukondade massilise väljarände põhjustamise kohta.

„Kirikute Maailmanõukogu mõistab hukka need ja kõik teised rünnakud mitmepalgelise ühiskonnastruktuuri vastu, mis on aluseks integreeritud ühiskonna ja jätkusuutliku rahu väljavaatele,“ ütles Georges Lempopulos, KMN peasekretäri asetäitja.

„KMN mõistab hukka vägivallaaktid tsiviilisikute vastu sõjakurjateona ja inimsusevastase kuriteona, ükskõik kes neid ka toime ei paneks,“ lisas ta.

„Me kutsume rahvusvahelist kogukonda üles rakendama mõjusaid meetmeid, et kaitsta tsiviilelanikke ja kogukondi edasiste rünnakute eest ning seisma selle eest, et süüdlased võetaks oma kuritegude eest vastutusele,“ rõhutas Lemopoulos.

Avalduse tervikteksti (inglise k) on võimalik lugeda siit.

 

ekdEvangeelne Kirik Saksamaal väljendas solidaarsust nn Islamiriigi ohvritega Põhja-Süürias ja kutsus eestpalvele.

25. veebruaril 2015 kutsus ka Evangeelne Kirik Saksamaal (EKD) üles eestpalvele tagakiusatud kristlaste eest Põhja-Süürias.

Seoses hiljutiste teadetega kristlaste mõrvamise ja röövi kohta Põhja-Süürias avaldas EKD välispiiskop Petra Bosse-Huber Süüria õigeusu kiriku peapiiskoppidele Hana Aydin´ile ja Matias Nayis´ele kaastunnet. Oma kirjas mõlemale kõrgeimale Süüria õigeusu kiriku esindajale Saksamaal rõhutas ta evangeelsete kristlaste solidaarsust tagakiusatud usuõdede ja –vendadega.

„Me oleme kuulnud hirmsaid uudiseid Põhja-Süüria küladest ja soovime väljendada teile seoses nii paljude Süüra õigeusu kristlaste kannatustega oma kaastunnet,“ seisab avalduses. „Te võite, palun, meie eestpalvete osas kindlad olla.“ Tuleval pühapäeval, 1. märtsil mõtlevad evangeelsed kristlased kogu Saksamaal jumalateenistustel tagakiusatud ja rõhutud kristlastele ning kõigile sõjast, terrorist ja tagakiusamisest puudutatud inimestele, andis piiskop Bosse-Huber teada. „Me palume Jumalalt Tema lohutust leinajatele ja Tema Vaimu tuge kõigile kannatavatele inimestele Lähis-Idas,“ sõnab peapiiskoppidele suunatud kiri lõpetuseks.

Evangeelne Kirik Saksamaal ärgitab kõiki kogudusi Reminiscere pühapäeval palvetama rõhutud ja tagakiusatud kristlaste eest kogu maailmas. Selle aasta eestpalve üks raskuspunktidest asetseb kristlike vähemuste olukorral Türgis. EKD vastav materialikogu aitab kogudusi nii infoga kristlike vähemuste osas kui liturgiliste abimaterjalidega.

 

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu, Evangeelne Kirik Saksamaal

 

*

Kirikute Maailmanõukogu on keskne oikumeenilise liikumise organ (asutatud 1948), kuhu kuulub üleilmselt 349 kirikut enam kui 120 maalt. EELK on liige alates 1963.

EKD on evangeelsete kirikute osadus Saksamaal, mille liikmeteks on 22 luterlikku, reformeeritud ja unieeritud kirikut. Iseseisvad, erineva usutunnis- tustega kirikud on täielikus kantsli- ja armulauaosaduses, ühendades ca 24,5 miljonit kristlast.

 

Soovitatud:

English