ISSN 2228-1975
Search

„Võtke üksteist vastu“: solidaarsus kui kristlik ülesanne

EKD nõukogu eesistuja Heinrich Bedford-Strohmi sõnavõtt uueks aastaks.

Evangeelse Kiriku Saksamaal (EKD) nõukogu eesistuja, maapiiskop Heinrich Bedford-Strohm kutsus uueks aastaks üles „üksteist võrdseks pidavale koosolemise kultuurile“. Ta sõnas: „Tunda end tingimusetult vastu võetuna on üks ilusamaid asju, mida inimesed kogeda võivad“.

Saksa evangeelsete kristlaste juht, piiskop prof dr Heinrich Bedford-Strohm (foto: ELKB/vonwegener.de)
Saksa evangeelsete kristlaste juht, piiskop prof dr Heinrich Bedford-Strohm (foto: ELKB/vonwegener.de)

2015. aasta algus pakub hea võimaluse peatuda ja oma suhete üle järele mõelda. Piibli moto aastaks 2015 on selles osas „oluline teeviit täielise elu jaoks“: „Seepärast võtke vastu üksteist, nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud Jumala kirkuseks“ (Rm 15:7). „Solidaarsus nõrgematega on meile kui kristlastele hälli kaasa pandud,“ rõhutas nõukogu eesistuja. See ülesanne ei sõltu mingist kasulikkuse arvestusest ja teenib Jumala kirkust. Apostel Paulus kirjeldavat vaimset hoiakut, milles seda ülesannet täita, Rooma kirja samas peatükis selgel viisil. „Aga meie, kes oleme tugevad, peame kandma jõuetute nõrkusi ega tohi elada enese meeleheaks“ (Rm 15:1). „Sotsiaalne pühendumus ja aktiivne osalemine meie aja eetilistes debattides ei ole evangeelne valik, vaid kristliku usu tunnistus,“ sõnas Bedford-Strohm.

Kirik kujundavat nõnda otsustaval kombel ühiskondlikku kooselu meie maal. „Minu tänu kuulub 2015. aasta alguses kõigile neile, kes seisavad ustavalt meie kirikuga, eriti kuulub tänu meie kiriku enam kui miljonile vabatahtlikule kaastöölisele. Kas siis töös põgenikega või haiglates ja hospiitsides: hea ühiskondlik koosolemine sõltub Saksamaal rohkem kui kunagi varem kõigi vabatahtlike pühendumisest“. Et selleks jõudu leida, ei ole parimat alust kui kristlik usk.

Hannover, 31. detsember 2014

Allikas: EKD

 

Soovitatud:

English