ISSN 2228-1975
Search

Soome Lutheri-uurija Tuomo Mannermaa 1937–2015

tuomo19. jaanuaril 2015 suri Espoos pika haiguse järel Helsingi ülikooli usuteaduskonna emeriitprofessor ja Soomes kristlikku usku tugevalt mõjutanud Tuomo Mannermaa. Mannermaa sündis 29. septembril 1937. aastal Oulus ja lõpetas sealsamas gümnaasiumi 1957. aastal. Ta lõpetas Helsingi ülikooli usuteaduskonna 1964. aastal ning jäi seejärel teaduskonna juurde püsivalt tööle esmalt assistendi ja lektorina ning 1980.–2000. aastal oikumeenika professorina. Samuti oli ta 2000. aastast alates Kopenhaageni ülikooli audoktor.

Mannermaa oli oma ülikoolikarjääri kõrval aktiivne ka kirikupoliitiliselt Soome Evangeelses Luterlikus Kirikus ning laiemalt ülemaailmses teoloogilises ja oikumeenilises koostöös. Ta osales Piibli tõlgendamist ja kiriklikke uuendusi puudutavates aruteludes. Mannermaa andis oma panuse oikumeenilisse koostöösse ortodoksi, roomakatoliku ja anglikaani kirikuga, olles samas reserveeritud Kesk-Euroopa protestantluse suhtes.

Tuomo Mannermaa olulisus seisnes lisaks kirjatöödele ka tema erilises võimes luua pikaajalisi ja sisult sügavaid õpetaja-õpilase suhteid. Ta edendas Soome teoloogia rahvusvaheliseks muutumist tehes koostööd Mainzi Euroopa Ajaloo Instituudi ja USA Katoliku ja Evangeelse Teoloogia Keskusega. Paljudest Mannermaa õpilastest on saanud mõjukad inimesed ülikoolis, kirikus ja kogu Soome ühiskonnas. Nende hulgas on USA-s töötavad professorid Kirsi Stjerna (Gettysburg) ja Veli-Matti Kärkkäinen (Fuller). Helsingi ja Joensuu ülikoolis töötas professorina Eeva Martikainen. Mainzi toimetiste sarjas on oma uurimusi avaldanud Juhani Forsberg, Eero Huovinen, Simo Peura, Risto Saarinen, Antti Raunio ja Pekka Kärkkäinen.

Rahvusvaheliselt tuntakse Tuomo Mannermaad nn uue Soome Lutheri-uurimuse alusepanija ja selle kesksete põhimõtete sõnastajana. Kogu tema tegevus professorina oli pühendatud Lutheri uurimisele ja selle tegevusega saavutas ta eriliselt silmapaistva ning elavat rahvusvahelist diskussiooni tekitanud positsiooni.

 

Risto Saarinen, Helsingi ülikooli usuteaduskonna oikumeenika professor

Allikas: Helsingi ülikooli usuteaduskonna koduleht

Soovitatud:

English