ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu rahvusvaheline töörühm käsitleb kiriku rolli avalikus elus

bad-boll-archbishop-jackelen
Töörühma juht peapiiskop Antje Jackelén (foto: LWF/M. Haas)

29.-31. jaanuaril kohtub Saksamaal Bad Bollis esimest korda Luterliku Maailmaliidu (LML) poolt kokku kutsutud töörühm, mille eesmärgiks on arutleda luterliku kiriku rolli üle avalikus elus. Töörühm koosneb seitsmest  teoloogist, kes esindavad LMLi seitset piirkonda. Kohtumise korraldajaks on LMLi teoloogia ja avaliku tunnistuse osakond. Töörühm arutleb luterlikust perspektiivist selle üle, kuidas avalikkust kujundab religioosse elu esindatus või selle puudumine. Samuti võetakse vaatluse alla see, kuidas erinevad uskkonnad suhestuvad üksteisega pluralistlikes kontekstides, ning vaadeldakse põhimõtteid, millest peaks juhinduma riigi ja kiriku vahekord. Käsitletakse ka kirikute ja erinevate uskkondade rolli konfliktide lahendamisel. Antud töörühma ülesandeks on oikumeenilisi ja rahvusvahelisi arutelusid arvese võttes sõnastada, milline on luterlikust perspektiivist religiooni roll ühiskonnas. Töörühma juhiks on Rootsi kiriku peapiiskop dr Antje Jackelén ning töörühma poolt välja töötatav ühisavaldus esitatakse LMLi nõukogule 2016. aasta juunis. LMLi peasekretär õp. Martin Junge rõhutas töörühma ülesande tähtsust praeguste „ülesköetud debattide” taustal. Osades piirkondades on „religioosne elu sunnitud avalikust elust taganema, teistes piirkondades seotakse ekstreemne vägivald religioosse retoorikaga,” nentis Junge.

Loe lisaks siit.

Allikas LML

Soovitatud:

English