ISSN 2228-1975
Search

Uus relvakaubandusleping – elupäästev kingitus jõuludeks

24. detsembril jõustus äsja ratifitseeritud uus rahvusvaheline relvakaubandusleping (Arms Trade Treaty –  ATT), mis reguleerib ülemaailmset relva- ja laskemoonakaubandust.

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) liikmeskirikud ja partnerid on koos kodanikuühiskonna rühmituste ja valitsustega ligi 50 riigis võidelnud ja viinud läbi kampaaniaid ATT eest, mis aitaks päästa elusid ja kaitsta ohustatud kogukondade elanikke, sest surmavate relvadega on seni saanud kaubelda vaid väheste piirangutega.

„Jõulud on andmise aeg. Äsjane leping annab riikidele ja ühiskondadele uue vahendi, et kaitsta inimelu ja –väärtusi, mis on ühed Jumala suurimad kingid inimkonnale,“ ütles KMN peasekretär Olav Fykse Tveit.

„Meie palve ja lootus on, et ATT-st saab leping, mida ükski valitsus ega relvakaupmees ei saa eirata. Uudised meenutavad meile peaaegu iga päev, kui paljud inimesed vajavad kaitset vägivalla eest, mis on sageli seotud ebaseaduslike relvadega,” ütles Tveit.

ATT seab ülemaailmsele relvakaubandusele uued siduvad standardid.

Toetudes kiriku kogemusele konfliktipiirkondades, keskendus Kirikute Maailmanõukogu juhitud kampaania nende kriteeriumide tutvustamisele, mille uus leping relvakaubandusele seab. Selle tulemusel eitab leping relvavedu piirkondades, kus esineb sõjakuritegude või laialdaste inimõiguste rikkumise või soolise vägivalla oht. KMN toetas ka nõuet, et ATT peab hõlmama kõiki relvi ja laskemoona.

Praeguseks on 60 riiki ATT ratifitseerinud, sealhulgas sellised suured relvade eksportijad nagu Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia. 125 riiki on lepingule alla kirjutanud, sealhulgas maailma suurim relvade eksportija Ameerika Ühendriigid. 156 riiki hääletasid lepingu poolt. Riike, kes poolt ei hääletanud, (sealhulgas Venemaa, Hiina ja India) survestatakse, kuni nad on valmis elama ühiste standardite järgi, mille ATT viimaks seab.

 

Allikas: oikoumene.org

Soovitatud:

English