ISSN 2228-1975
Search

Toimus konverents „Kristlikud väärtused usu, kultuuri ja praktika kontekstis: koostöö Eesti loo loomisel vabariigi 100. sünnipäevaks“

3. detsembril 2014 toimus EELK  Konsistooriumi ja EELK Usuteaduse Instituudi koostöös konverents  teemal „Kristlikud väärtused usu, kultuuri ja praktika kontekstis: koostöö Eesti loo loomisel vabariigi 100. sünnipäevaks.“

Konverentsi juhi, Usuteaduse Instituudi dekaani dr Randar Tasmuthi sõnul oli konverentsi eesmärk süvendada arusaamu kristlike väärtuste sisust ja tähendusest (usk, kultuur, praktiline eetika ja käitumine) ning otsida teid nende konkreetseks rakendamiseks. Konverentsi läbivaks küsimuseks, millele püüti leida vastust, oli: mis on väärtus, mida me mõtleme, kui me räägime väärtustest, ning mida me mõistame kristlike väärtuste all tänases maailmas.

Teemadena oli arutluse all eesti identiteedi ja ajaloo, meie kultuuri kristliku juure teadvustamine, selle tundmine ja väärtustamine. Tänasel maailmapoliitiliselt äreval ajal kasvab kiriku osa ja võimalus pingete lahendamisel, kiriku roll ühiskonnas sidususe ja ühiskondliku vastutuse süvendamisel ja väärtushinnangute kujundamisel. Arvestades erinevusi  ja erinevaid arusaamu nii ühiskonnas kui kirikus, tuleb püüda dialoogi poole, kuulata erinevaid osapooli. Samas tuleb säilitada oma usk ja veendumused, ning elades igikestva vabaduse ja seaduse vahelises pinges, püüda vabaduse poole koos Jumalaga. Kõne all olid ka kiriku ning poliitiliste parteide ühine vastutus meie inimeste ees, kokkupuutepunktid, koostöövõimalused, et kaasa aidata väärtus- ja vastutuspõhise elukeskkonna aluste sõnastamisele ja kujundamisele.

Konverents.Andres.PõderKonverents.Einar.Soonekonverents.Urmas.Viilmakonverents.Randar.TasmuthKonverents.Rein.Veidemann

Sõnavõttudega esinesid  konverentsi esimeses pooles peapiiskop emeeritus Andres Põder, piiskop Einar Soone ja valitud peapiiskop Urmas Viilma. Ettekannetega astusid üles Randar Tasmuth, „Kristlikud väärtused väärtuste turul: arutlus inimlikust eristusvõimest“ ning Tallinna Ülikooli professor Rein Veidemann, „Kristliku väärtusõpetuse peegeldusi eesti (kirjandus)kultuuris“.

konverents3

Konverentsi teises pooles said sõna meie suuremate erakondade esindajad: Eesti Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast Neeme Suur, Eesti Reformierakonnast minister Hanno Pevkur, Isamaa ja Res Publica Liidust Siim Valmar Kiisler ning Eesti Keskerakonnast Rein Ratas. Konverentsi moderaator oli Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse esimees, Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik Indrek Treufeldt.

 

Fotod: Arho Tuhkru

 

Soovitatud:

English