ISSN 2228-1975
Search

Ülemaailmne oikumeeniline kongress kristlikust misjonist paljureligioosses maailmas

MissionREspekt2014
Vasakult: Peapiiskop emeritus Anders Wejryd, dr Geoff Tunnicliffe, isa prof Miguel Ángel Ayuso Guixot. Foto: MissionRespekt 2014

Enam kui 250 misjonitöötajat ja kirikujuhti üle maailma oli kogunenud 27.-28. augstil Berliini, kus leidis aset kongress „Misjon – respekt“, mis keskendus 2011. aastal vastuvõetud dokumendile „Kristlik tunnistus paljureligioosses maailmas – soovitused misjonitegevuseks“ (Christian Witness in a Multi-Religious World – Recommendations for Conduct).

Kongressil küsiti, kuidas misjoneerida ja evangeliseerida vastutustundlikult, näidates üles austust teiste uskude ja kultuuride vastu.

Arutluse keskmes olnud dokument on teedrajava tähtsusega avalduseks kristliku tunnistuse teemal tänases maailmas. Selle koostajaks on ühiselt Kirikute Maailmanõukogu, Rooma-Katoliku Kiriku Paavstlik Religioonidevahelise Dialoogi Nõukogu ning Ülemaailmne Evangeelne Allianss. Viis aastat väldanud ühise koostööprotsessi järel avaldati dokument 28. juunil 2011.

Dokument, mis sõnastab selgelt teadlikkust religioonidevahelistest pingetest ning religioossete veendumuste erinevusest, on abimaterjal kirikutele, oikumeenilistele organisatsioonidele ja misjoniga tegelevatele ühendustele, mitte tegevuskava või õpetuslik deklaratsioon.

„Misjon – respekt“ kongressi finantseerijais oli Saksa Kirikute Nõukogu (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen), kuhu kuuluvad rooma-katoliku kirik, rida evangeelseid kirikuid, Saksa Evangeelne Allianss ning kolm suurt katoliku, evangeelsete ja evangelikaalsete misjoniorganisatsioonide ühendust.

Kongressi avamisel ütles õp Christoph Anders, Evangeelsete Kirikute ja Misjoniühenduste Assotsiatsiooni direktor: „Dokumendi Kristlik tunnistus paljureligioosses maailmas eesmärgiks on julgustada kirikuid, koguduste nõukogusid ja misjoniorganisatsioone oma praeguste praktika üle järgi mõtlema ning kasutama dokumendis tehtud soovitusi, selleks et koostada seal, kus see on sobilik, omaenda juhiseid tunnistamiseks ja misjoniks nii nende hulgas, kes on erinevat usku kui nende hulgas, kes ei  ole mingit konkreetse religiooni tunnistajaks,“ ütles kongressi avamisel õp Christoph Anders, Evangeelsete Kirikute ja Misjoniühenduste direktor Saksamaal.

„Loodetakse, et kristlased üle kogu maailma uurivad seda dokumenti ning seostavad sellega seda, kuidas nad ise nii sõna kui teoga tunnistavad usku Kristusesse.“

„Dokument kutsub meid kõiki vastastikkusele austusele ja solidaarsusele,“ sõnas kongressi avaistungil peapiiskop emeeritus Anders Wejryd, Kirikute Maailmanõukogu Euroopa piirkonna president. „Kristlased on kutsutud pühenduma vastastikkuses austuses koostööle kõigi inimestega, edendamaks õiglust, rahu ja ühist hüve. Religioonidevaheline koostöö on sellise pühendumuse oluline mõõde.“

Wejryd lisas: „Tänane kohtumine Berliinis on selle dokumendi üheks väljundiks. Olen tänulik kongressile osalemise võimaluse eest ning tänulik korraldajatele, kes tõid meid kokku, et üksteisega jagada ja üksteist kuulata.“

Isa prof Miguel Ángel Ayuso Guixot, paavstliku religioonidevahelise dialoogi nõukogu sekretär, rõhutas: „Dokument on oluline, kuid palju olulisem on see, et me tuleksime kokku, et me tunnistaksime ja diskuteeriksime. Ootan jätkuvat diskussiooni erinevate kirikute ja erinevate religioonide vahel.“

„Meil tuleb ehitada uusi sildu. Kuid peame pidama meeles, et ehitame üht silda korraga,“ ütles dr Geoff Tunnicliffe, Ülemaailmse Evangeelse Alliansi peasekretär. „Meil kõigil on vastutus minna koju ja ehitada sildu. Kõnelgem, kohtugem, arutagem – kuid samuti on tähtis meenutada, et peame kuulama ja ka meid tuleb kuulata, kui kriitika ei ole õigustatud.“

 

Allikas: wcc

Dokument Christian Witness in a Multi-Religious World (7 lk) on allalaaditav (ka saksa, prantsuse, hispaania, hollandi keeles) Kirikute Maailmanõukogu kodulehel siit.

Vt ingliskeelseid lisamaterjale kongressi kodulehel siit.

Soovitatud:

English