ISSN 2228-1975
Search

Euroopa kirikute migratsioonideklaratsioon

CEC-CCME logo26.-29. juunil kogunes Sigtunas 1964. aastal asutatud Euroopa kirikute migratsioonikomisjoni (the Chruches Commission for Migrants in Europe) 19. üldkogu. Komisjon teeb tihedat koostööd Euroopa Kirikute Konverentsiga. Viimasel kogunemispäeval tehtud avaldusega kutsuvad delegaadid erinevatest Euroopa maadest üles muutma seniseid hoiakuid ning käsitlema migratsiooni kooskõlas Euroopa väärtustega. Deklaratsioonis rõhutatakse, et kaitset vajavatele indiviididele tuleks võimaldada ligipääs Euroopa julgeoleku ja õigusalastele väärtustele. Viidatakse tõsiasjale, et kuna enamus põgenikke on oma piirkonnast välja tõrjutud inimesed või need, kes otsivad ajutist varjupaika naaberriikides, siis paljud kaotavad oma elud just piiriületamisel.

„Kuigi Berliini müüri lammutamisest on möödas 25 aastat, võib näha mitmeid uusi müüre. Üha rohkem sisemisi müüre on püstitatud Euroopas takistamaks inimeste vaba liikumist ja sotsiaalset lõimumist. See kohaldub peamiselt vähemusgruppidele. Mõned nendest müüridest on nähtavad, mõned nähtamatud,“ öeldakse deklaratsioonis viidates eraldusmüüridele kui repressiivsetele struktuuridele, kus levib „süstemaatiline vahistamine“ ning „kinnipeetavate ebainimlik ja alandav kohtlemine“.

Kirikud ja parakiriklikud organisatsioonid kutsuvad üles viljelema inimlikumat lähenemist põgenike kaitsele, asetama inimolevus ja tema väärikus migratsioonipoliitika keskmesse; Euroopa valitsusi kutsutakse üles võtma erilist vastutust  kõige haavatavamate vähemuste kaitseks, kes on jäetud ilma turvalisusest, perekonnast või haridusest. Deklaratsiooniga pühendatakse endid kui Euroopa kirikute esindajaid jätkama piirideülest tegevust ja töötama eraldusmüüride kõrvaldamise eesmärgil. Samast perspektiivist lähtuvalt kutsutakse ka kõiki Euroopa kirikuid ja kogudusi üles väärtustama mitmekesisust ning edendama inklusiivseid kogukondi nii oma organisatsioonistruktuurides kui laiemas ühiskonnas.

Deklaratsiooniga saab tutvuda SIIN.

Allikas: The Conference of European Churches, The Churches’ Commission for Migrants in Europe

 

Soovitatud:

English