ISSN 2228-1975
Search

Teade: Tartu Ülikoolis algab uute tudengite vastuvõtt

24. juunist 4. juulini saab esitada avaldusi Tartu ülikooli bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe päevasesse ja avatud ülikooli õppesse asumiseks. 71 bakalaureuse- ja 87 magistriõppekavale võetakse õppima vastavalt 2415 ja 1370 uut tudengit. Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse hiljemalt 18. juulil.

„Tartu ülikooli prioriteet on võtta vastu parimad tudengikandidaadid, kellel on piisav võimekus ja süvendatud huvi õppida kvaliteetsetel ja rahvusvaheliselt tunnustatud õppekavadel tugeva õpetamispädevusega õppejõudude käe all,“ sõnas Tartu ülikooli õppeprorektor Martin Hallik, viidates Tartu ülikooli kõrgele õppetöö tasemele. Hallik lisas, et pakkudes Eestis kvaliteetset kõrgharidust ja kõige suuremat erialade valikut, võimaldab see tudengitel kombineerida erinevaid õppealasid ning suurendada seeläbi oma võimalusi olla tulevikus edukad.

„Viimased aastad on näidanud, et Tartu ülikool on atraktiivne edasiõppimiskoht nii kohalikele kui ka Tallinna parimate koolide lõpetajatele,“ täiendas Tartu ülikooli vastuvõtu peaspetsialist Kaja Karo, kelle sõnul kandideeris eelmisel aastal Tartu ülikooli näiteks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi ja Miina Härma gümnaasiumi lõpetanutest umbes 90% ning õppima tuli ligikaudu kaks kolmandikku lõpetanutest. Tallinna nelja parima eestikeelse kooli lõpetanute seas oli Tartu ülikooli kandideerijaid kokku umbes kaks kolmandikku ning õppima tuli kokku 40% koolide lõpetanutest.

Karo paneb üliõpilaskandidaatidele südamele, et ülikooli sisseastumine on vastutusrikas protsess, millest tulenevalt tuleb endale hästi selgeks teha tähtajad ja tingimused. „Rõhutan üle, et sel aastal toimub päevase õppe ja avatud ülikooli õppe vastuvõtt ühel ajal, 24. juunist 4. juulini. Oluline on silmas pidada nii avalduse esitamise tähtaega kui ka õppimatuleku kinnitamise kuupäeva,“ ütles Karo.

Tartu ülikool pakub Eestis kõige suuremat erialade valikut, mis võimaldab tudengitel kombineerida erinevaid õppealasid ning suurendada seeläbi oma võimalusi olla tulevikus edukad.

Olulisemad kuupäevad:

  • 24. juuni–4. juuli – avalduste esitamine päevasesse ja avatud ülikooli õppesse õppima asumiseks internetis läbi sisseastumise infosüsteemi (SAISi), isiklikult ülikooli peahoones või kolledžites.
  • 8.–16. juuli – sisseastumiseksamid (vastavalt õppekava vastuvõtutingimustele)
  • hiljemalt 18. juuli – avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad SAISis.
  • alates 21. juuli – õppimatuleku kinnitamise esimene tähtaeg. Õppimatuleku kinnitamine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse.

Lisainfo: Martin Hallik, Tartu ülikooli õppeprorektor, tel: 737 6201, 515 3853, e-post: martin.hallik@ut.ee;

Kaja Karo, Tartu ülikooli vastuvõtu peaspetsialist, tel 737 6391, 505 3468, e-post kaja.karo@ut.ee.

 

Soovitatud:

English