ISSN 2228-1975
Search

Luterlik Maailmaliit kutsub üles palvetama rahu eest Ukrainas

LWF Logo Tagline Stand ENLuterliku Maailmaliidu nõukogu võttis 16. juunil vastu järgmise avalduse:

11.-17. juunil 2014 Indoneesias Medanis kogunenud Luterliku Maailmaliidu nõukogu on sügavalt mures  konflikti pärast Ukrainas, mis on alates 2013. a detsembrist ägenenud ning mille tagajärjel on praeguseks elu kaotanud juba peaaegu 400 inimest. Kuigi konflikti kese asub Ukrainas, võib see destabiliseerida tervet Euroopat.

Meie liikmeskiriku, Ukraina Saksa Evangeelse Luterliku Kiriku vahendusel oleme teadlikud sellest, et paljud Ukraina elanikud tunnevad end abituna ja rahvusvahelisest kogukonnast äralõigatuna ning paljud saavad Ukrainas toimuva kohta väärinformatsiooni.

Meie vennad ja õed on väljendanud kartust, et nende olukorrale ei soovita adekvaatselt reageerida, kuna majanduslikud huvid seatakse kõrgemale inimõiguste kaitsmisest ja säilitamisest.

Meie liikmeskirik palub meil palvetada ning näidata üles armastust ja solidaarsust.

Seetõttu kinnitab LML-i nõukogu koos Ukraina Saksa Evangeelse Luterliku Kiriku ja Euroopa Venemaa Evangeelse Luterliku Kirikuga, et poliitilistele jagunemistele vaatamata on Jeesuse Kristuse Kirik kõikjal ühtne ja jagamatu, ning kutsub kõiki liikmeskirikuid üles:

1. Paluma, et Jumal annaks kõigile otsustajatele tarkust saavutada rahu, stabiilsus ja üksmeel Ukraina ja Venemaa rahvaste vahel Ukraina rahva pärast ning selleks, et praegune konflikt ei eskaleeruks ega laieneks regiooni teistesse osadesse;

2. Paluma kõigi Ukraina kirikute eest ning pakkuma omapoolset vaimulikku tuge kõigi inimeste hüvangu nimel; ning

3. Paluma Ukraina Evangeelse Luterliku Kiriku ja Euroopa Venemaa Evangeelse Luterliku Kiriku eest, et nad võiksid vaatamata poliitilistele piiridele ja jagunemistele anda jätkuvalt tunnistust ühtsusest Kristuses.

 

Medan, Indoneesia

Allikas: www.lutheranworld.org

Soovitatud:

English