ISSN 2228-1975
Search

Kirikute Maailmanõukogu Nelipüha sõnum 2014

Kirikute Maailmanõukogu presidentide sõnum Nelipühaks 2014
2. juuni 2014

 

Meie paljudele sõpradele ja sugulastele Kristuses, Jeesuse Kristuse nimel tervitame me teid Nelipüha armastuse- ja rahutervitusega. Sel kristliku kalendri pühal, Nelipühal, on palju seda, mida meie iidse usu kaudu tähistada ja näha meie keskel elavas Sõnas ning maailmas, mille igasse osakesse on kootud suur hädaoht ja tõotus. Me oleme taas kutsutud ühinema loomise liturgiaga.

Kogu loodule kuulutatud evangeeliumis hakkame me Nelipüha lootust ja tõotust selgelt nägema: Jumal tahab maailma palet uueks luua. Raske on ette kujutada teist aega ajaloo voolus, mis annaks sellele lootusele ulatuse ja olulisuse, mida me kogeme täna. Me kõneleme enamast kui seda on keskkonnateadlikkuse suurendamine või loodusliku keskkonna taastamine. Ükski teine ajastu ei ole nii selgelt ilmutanud tihedat sidet, mis valitseb loodu ägamise ning inimkonna elu vahel. Inimkonna elu, selle ohustatus ja võimalikkus, on tõestatavalt üks loodu eluga.

1
Nelipüha, Armeenia evangeeliumiraamat, 1455 A.D.
Foto: Walters Art Museum’s Works of Art

Jumala eesmärk, nagu see Apostlite tegude raamatu teise peatüki kirjelduse järgi dramaatilisel viisil Nelipüha imepäraste keelte kaudu avaldub, on ühendada Kristuses kõik asjad, taevas ja maa. “Tema, kes ta hajutas keelte eristamise kaudu laiali need, kes sepitsesid salaja torni ehitamist, taasühendab täna rahvaste lahutatud keeled pühas ülemises ruumis” (Armeenia Lauluraamat, püha Nerses Armuline, 12.saj).  Selle tõotuse elujõulisus on teravas vastuolus meie ajastu inimelu ja loodu elu võõrandumisega teineteisest. Jumala loodu, hädavajalik ja Jumala antud kontekst meie pühadusele, arengule ja identiteedile tunnistab nüüd murtusest ja patust, mis moonutab ja hävitab inimelu ning rüvetab selle elu üsa.

Kristuses on ilmsiks saanud loodu nelipühiline tõelisus. Tema Pühadus patriarch Bartholomeus on meile meenutanud, et Maksimus Tunnistaja kirjeldab meie maailma kui “Jumala energiate põleva põõsana”. See arusaam annab sel Nelipüha hetkel uue sügavusega tähenduse palvele, mida me palusime Busanis Kirikute Maailmanõukogu täiskogul eelmise aasta oktoobris ja novembris:  Elu Jumal: juhi meid õigluse ja rahu juurde.  Me anume, et Nelipüha tõotus ja vägi tuleks meie peale, saaks meie kaudu ilmsiks ja teeks meid üheks! Tule, Püha Vaim, tule! Aamen.

 

Kirikute Maailmanõukogu presidendid
•    Õp. dr Mary-Anne Plaatjies van Huffel, Lõuna-Aafrika Ühendatud Reformeeritud Kirik
•    Õp. prof. dr Sang Chang, Korea Vabariigi Presbüteriaanlik Kirik
•    Peapiiskop Anders Wejryd, Rootsi Kirik
•    Õp. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Kolumbia Presbüteriaanlik Kirik
•    Piiskop Mark MacDonald, Kanada Anglikaani Kirik
•    Õp. dr Mele’ana Puloka, Tonga Wesley Vabakirik
•    Tema Beatitude pühadus John X, Antiookia ja Kogu Ida Kreeka Õigeusu Kiriku patriarh
•    Tema Pühadus Karekin II, kõigi armeenlaste ülim patriarh ja katolikos

Soovitatud:

English