ISSN 2228-1975
Search

Brüsselis toimus Euroopa religioossete juhtide kõrgetasemeline kohtumine

Brüsselis toimus 10. juunil Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso kutsel religioossete juhtide järjekorras kümnes kõrgetasemeline kohtumine. Kohtumisel osales 19 (kristlased, moslemid, juudid, hindud, sikhid ja mormoonid) religioosset juhti Euroopa eri maadest, teiste hulgas ka Soome Evangeelse Luterliku Kiriku (SELK) peapiiskop Kari Mäkinen.

10thReligiousMeeting-612x336
Allikas: www.euintheus.org

„Kohtumise laiemaks teemaks oli Euroopa tulevik, eurovalimised, naabrussuhted ja majanduskriisi sotsiaalne mõju. Oli huvitav näha, kuidas kõik sõnavõtud keskendusid sarnastele küsimustele,” ütles SELK peapiiskoppi kohtumisel saatnud kirikuvalitsuse EL-i jurist Lena Kumlin.

Kumlini sõnul oldi üksmeelel selles, et järgneva viieaastase perioodi jooksul tuleks taastada inimeste usaldus Euroopa vastu. Arutelu all oli ka kirikute ja usuliste ühenduste võimalused selle mõjutamiseks.

„Aruteludes väljendati seisukohta, et kirikud saavad Euroopa identiteedi ja ühiste väärtuste tähendust esile tõsta ilma otseselt poliitilisse otsustusprotsessi sekkumata. Kõik osalejad pidasid ühiste väärtuste kaitsmist väga oluliseks ja seda eriti just eurovalimiste madala osalusprotsendi ning populistlike ja natsionalistlike liikumiste valguses,” ütles Kumlin.

Peapiiskop Kari Mäkinen rõhutas oma sõnavõtus, et kui usuliikumistelt oodatakse osalemist Euroopa projektis, siis peavad nad saama ka õiguse olla nähtaval kohal ja toimida avalikus ruumis nii oma maal kui ka kogu Euroopa tasandil. Mäkineni sõnul ei saa Euroopa narratiiv olla vaid EL-i institutsioonide narratiiv, vaid see peab olema EL kodanike kaasamist toetav narratiiv.

Lena Kumlini sõnul oli kohtumine rikastav ja sümboolse tähendusega. Kohtumise konkreetseks tulemuseks oli ühine avaldus kristlasest sudaanlanna Meriam Yahya Ibrahimi toetuseks, kelle Sudaani kohus jumalateotamises ja abielurikkumises süüdistatuna surma mõistis.

Pressikonverentsil nimetas president Barroso lisaks eelpoolnimetatud teemadele ohtu, mida kujutab endast ekstremism, olgu siis tegemist religioosse fundamentalismi või ka rassismiga. Osalejad olid üksmeelel, et meil tuleb olla valvsad ekstremistlikke seisukohavõttude suhtes, mis on suunatud kas inimrühmade või Euroopa jaoks oluliste väärtuste vastu, ning võidelda otsustavalt igasuguse diskrimineerimise vastu.

Kohtumisel osalenud religioossed juhid avaldasid lootust, et sarnased iga-aastased kõrgetasemelised kohtumised jätkuvad ka järgmise Euroopa Komisjoni koosseisu ajal.

 

Allikas: www.kotimaa24.fi ja www.euintheus.org

Soovitatud:

English