ISSN 2228-1975
Search

Teade: Tartu Ülikooli usuteaduskonnas kaitstakse lõputöid

Esmaspäeval, 2. juunil, ja teisipäeval, 3. juunil, kaitsevad Tartu Ülikooli usuteaduskonna bakalaureuse- ja magistriüliõpilased oma lõputöid. Kokku tuleb kaitsmisele 18 bakalaureuse (BA), 7 usuteaduse magistri (US MA) ja 7 religiooniuuringute magistri (RU MA) lõputööd. Sündmus leiab aset ülikooli peahoone auditooriumis 307. Kaitsmised on avalikud, kõik huvilised on teretulnud.

 

Esmaspäeval, 2. juunil

Nr

Aeg

Nimi

Teema

Töö tüüp

Juhendaja

Retsensent

1

10:15

Alliksaar,

Rauno

Anglosaksi munkade viipekeelest Indicia monasteralia näitel

BA

M. Lepajõe

R. Prank

2

10:45

Altsoo,

Maris

Rohingyade õiguslik olukord poliitilis-religioossest vaatepunktist

BA

Mart Altsoo

D. Kaljula

3

11:15

Demidova,

Natalia

Iraani Baha`i kogukonna inimõigused

BA

L. Altnurme

M. Rauba

4

11:45

Erikson,

Toomas

Tartu Aleksander Nevski (praegune Tartu Pühade Aleksandrite) õigeusu koguduse ja kiriku ajalugu aastatel 1913-1940

BA

T. Schvak, A. Sarapik

U. Haava

5

12:15

Hendrikson,

Hannes

Kaplani ametipilt teoorias ja praktikas aastal 2014

BA

K. Soom

A.-L. Vaher

6

12:45

Joorits,

Mait

Elusamuse otsingul: Uku Masingu “Elusamus” ja selle võimalikkuse võimalustest 21. sajandi Eestis

BA

A. Kull

J. Mägi

7

13:15

Lillemäe,

Leevi

Mõiste püha tähendus Mary Douglase religiooniuuringute taustal

BA

A. Riistan

I. Peedu

8

13:45

Margusson,

Anu

Wicca – uuspaganlik religioon

BA

L. Altnurme

T. Teidearu

14:15 – 15:15 LÕUNAPAUS

9

15:15

Nõmm,

Liina

Religiooni kohanemine ja levitamise viisid: lühike ülevaade misjonist ja religioonituru fenomen

BA

L. Altnurme

M. Koha

10

15:45

Orr,

Doris Diana

Õpetuskõne žanri analüüs Õpetussõnade raamatu kolme kõne näitel

BA

U. Nõmmik

H. Viilup

11

16:15

Parmo,

Hannes

 

Jumalatõestuse kasutamine Richard Dawkinsi teoses “Luul Jumalast” ja selle kriitika

BA

A. Kull

B. Lehtna

12

16:45

Pekkenen,

Karoliyna

Catherine Bell ja rituaaliuurimise uued perspektiivid

BA

A. Kull

M. Uudevald

13

17:15

Puumets-Sõber, Kaire

Tallinna Pühtitsa abiklooster aastatel 1940–1959

BA

T. Schvak

L. Tabun

14

17:45

Seppel,

Vesse

Huumor ja naer kristluses: suhtumine huumorisse luterlikus kirikus 21. sajandi alguse Eestis EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse näitel

BA

U. Petti

H. Kulp

15

18:15

Teltvei,

Edit

Religiooni roll kaotusvaluga toimetulekul

BA

T. Lehtsaar

N. Haamer

16

18:45

Sööt,

Edith

Meeleharjutused Budismis – mindfulness budismis ja lääne psühholoogias

BA

M. Läänemets

T. Toome

20:45 TULEMUSTE VÄLJAKUULUTAMINE KAITSMISRUUMIS


Teisipäeval, 3. juunil

 


Nr

Aeg

Nimi

Teema

Töö tüüp

Juhendaja, nõusolek

Retsensent

1

10:15

Vaus,

Greta

Usulised mõjutused Anonüümsete Alkohoolikute programmis

BA

M. Latvala

H. Taal

2

10:45

Vähi,

Johannes

Müstilise kogemuse traditsiooniülese komponendi võimalikkusest

BA

R. Karo

S. Lill

3

11:15

Andreitšik,

Jane

Maausuliste noorte uskumused ja usuline praktika

US MA

O. Schihalejev

E.-H. Västrik

4

11:45

Eik,

Maarja

Habermasi vaated religioonile Paul Zaki teooria valguses konfliktsuse perspektiivist vaadelduna

US MA

R. Karo

M. Grossberg

5

12:15

Lagle,

Yvonne

Lood väljapaistvatest isikutest religiooniõpetuses väärtusselituse paradigmas

US MA

O. Schihalejev

A. Sooniste

6

12:45

Palksaar,

Greete

Usundiõpetust õppinud ja mitteõppinud õpilaste erinevused usuliste motiivide äratundmises ja nende kriitilises analüüsis Eesti menukirjanduse näitel

US MA

O. Schihalejev

S. Härm

7

13:15

Rebane,

Kalle

Damaskuse kirja kommenteeritud tõlge

US MA

U. Nõmmik

T. Siilaberg

8

13:45

Tasur,

Marge

Usuõpetuse diskursus(ed) 1923. aasta üleriigilistes Eesti päevalehtedes Postimees ja Päewaleht

US MA

O. Schihalejev

S. Kesas

14:15 – 15:15 LÕUNAPAUS

9

15:15

Väljan,

Helena

4. sajandi Egiptuse kristlike kõrbeaskeetide religioossete kogemuste vormidest Palladiose „Historia Lausiaca’s“

US MA

M. Lepajõe

R. Ruut

10

15:45

Kaarep,

Kelli

Swami Chinmayananda visioon ja Mission

RU MA

Ü. Valk

L. Liiders

11

16:15

Kanna,

Liisi

Jehoova tunnistajad Eestis

RU MA

L. Altnurme

I. Pekko

12

16:45

Lilleoja,

Tarmo

Kiriku veebilehe märksõnade analüüs

RU MA

R. Karo

L. Veber

13

17:15

Mängli,

Lennart

„GEENIUS VÕI JUMALA NARR“, elulooline uurimus Robert Kannukesest

RU MA

R. Altnurme

P. Rohtmets

14

17:45

Renser,

Ulvi

Püha Brigida aeg kolme varasema eluloo põhjal

RU MA

M. Friedenthal

M. Kand

15

18:15

Vaikjärv,

Meeli

Uskumuste mõju ettevõtluskäitumisele

RU MA

T. Lehtsaar

M. Kahro

16

18:45

Kruus,

Madis

Marie Underi „Sonettide“ ja Vana Testamendi Ülemlaulu pildikeel

RU MA

U. Nõmmik

J. Jakobson

21:00 TULEMUSTE VÄLJAKUULUTAMINE KAITSMISRUUMIS

 

 

 

Soovitatud:

English