ISSN 2228-1975
Search

Kirikud kutsuvad valima ning hoiatavad populismi ja ekstremismi eest

euflag
Foto: fdecomite CC

Mõlemad suured kirikud Saksamaal kutsuvad kodanikke üles minema 25. mail Euroopa Parlamendi valimistele. „Seiske vastu paljude inimeste huvipuudusele Euroopa suhtes,“ seisab üleskutses, mille avaldasid üheskoos Saksamaa Evangeelne Kirik (EKD) ja Saksamaa Rooma-Katoliku Piiskoppide Konverents 12. mail Hannoveris ja Bonnis. Kirikud hoiatavad samas populistlike ja äärmuslike parteide eest.

Euroopa poliitika „on  inimeste igapäevaelule Euroopas ja kaugele väljapoole Euroopat äärmiselt tähtis,“ seisab ühises avalduses. Kodanikud võivad oma valimisotsustega olemuslikul määral mõjutada tulevaste aastate poliitikat.

Viimastel eurovalimistel (2009) osales valimistel 43 protsenti kodanikest; Saksamaal andis oma hääle 43,3 protsenti hääleõiguslikku kodanikku.

Euroopa suurte väljakutsete hulka kuulub õigete järelduste tegemine väärarengutest, mis toimusid enne riigivõla- ja finantskriise, rõhutavad kirikud. Ühendatud Euroopa edasisel ülesehitusel peavad kandvateks printsiipideks olema „solidaarsus ja omavastutus“. Vastutuse kandjad Euroopas peavad tegelema sotsiaalsete probleemidega nagu noorte töötus. Olulisi ülesandeid on nii rahu-, arengu-, põgenike- kui kliimakaitsepoliitikas.

Valimissoovitust ühe või teise konkreetse partei kasuks kirikud oma üleskutses ei anna. Nad rõhutavad aga: „Suure murega vaatame me populistlike ja ekstremistlike parteide kasvule Euroopas“. Oluline on, et kodanikud ennast valimiste suhtes informeerivad ja valima lähevad. „Tehke Euroopa sel viisil enda asjaks!“ kutsuvad EKD ja Piiskoppide Konverents.

Eraldi avaldas üleskutse valimistele ka Saksamaa Rooma-Katoliiklaste Keskkomitee Bonnis. Kristlaste jaoks peaks olema valimiste puhul otsustav, „millist inimesepilti, millist hoiakut inimväärikuse suhtes erinevad poliitilised jõud esindavad ja oma poliitilises toimimises sõna ja teoga näitavad,“ rõhutas keskkomitee.

„Paljud Euroopa-vastased radikaalsed ja äärmuslikud parteid nii vasakust kui paremast spektrist ei ole mitte ainult Euroopa integratsiooni vastu, vaid esindavad ka natsionalistlikku ja võõraste suhtes vaenulikku, osalt antisemiitlikku ja islami-vastast mõttevara“. Selline inimesepilt ei ole kristliku inimesepildiga ja Euroopa Liidu väärtustega ühendatav.

Schneider_Kreuz
Nikolaus Schneider (foto: EKIR)

Ka Saksamaa Evangeelse Kiriku (EKD) nõukogu esimees Nikolaus Schneider kutsub seoses Euroopa Parlamendi valimistega üles demokraatlike jõudude tugevdamisele. „Demokraatia-vastaste ja populistide tõus täidab mind murega,“ ütles Schneider vestluses Evangeelse Pressiteenistusega (epd). „Need jõud astuvad üles, et Euroopat lõhkuda“. Schneider rõhutas, et riikide jaoks nagu Saksamaa on Euroopa Liit oma praeguses kujus rahukorrana väga kasulik. „Hea ühine majandamine on alus ka sotsiaalsele koosolemisele“.

„Valede alternatiivide“ asemel praegusele Euroopa-mudelile on vaja rohkem riikidevahelist solidaarsust, näiteks võitluses töötuse ja noorte töötuse vastu, ütles Schneider. Sakslased ei peaks muret tundma liialt kõrgete toetuste pärast vaesematele maadele: kasu majanduslikust koostööst kompenseerib seda mitmekordselt. Sama vähe peaks kartma sisserändajaid teistest Euroopa maadest, kuna neid on Saksamaal tööjõuna ja väljaõppes tungivalt vaja.

Üleeuroopaline madal osalusprotsent viimastel eurovalimistel on EKD nõukogu esimehe sõnul tingitud mitmest asjaolust. Esiteks näidatakse Euroopat „meeleldi halbades värvides ja tehakse patuoinaks“. Teiseks jäävat Euroopa paljude kodanike jaoks abstraktseks suuruseks, kuigi selle otsusest mõjutavad tugevalt igapäevaelu. Kolmandaks on aga vaja „olulisel määral tugevdada Euroopa institutsioonide demokraatlikku kvaliteeti“.

Ka praeguse Euroopa Parlamendi valimisvõitluse osas näeb Schneider palju võimalusi asju paremini teha. Praegune valimisvõitlus on tema sõnul „esimene katse käsitleda Euroopat tervikuna tõesti kodanikeliikumisena“. Parteide sisulised profiilid ei ole hetkel aga veel piisavalt selged. Meedia on kodanikke küll valimisteks ette valmistanud ja proovinud valimiste poliitilist kaalu selgitada, „aga tegemist ei ole kiirkohviga stiilis: puru tassi, veega üle – ja valmis“. Kodanikel on vaja võimalikult palju võimalusi, et erinevaid kandidaate tundma õppida.

 

Kirikute üleskutset valimistele vt siit.

 

Allikas: epd, EKD, Evangelische Zeitung Niedersachsen

Soovitatud:

English