ISSN 2228-1975
Search

Helsingi ülikoolis uus religioonide konflikte ja dialoogi käsitlev õppekava

Käesoleva aastal avab Helsingi ülikooli usuteaduskond uue ingliskeelse magistriõppekava Religion, Conflict and Dialogue (RCD, Religioon, konflikt ja dialoog). 56 kandidaadi hulgast valiti välja kümme esimest magistriüliõpilast, kes alustavad õpinguid 2014. a sügisel.

Õppekava fookuses on religioonide ja religioossete traditsioonide ning liikumiste mõju konfliktide sündimisele, jätkumisele ja lahendamisele. RCD pakub üliõpilastele võimaluse uurida valdkonda, mille spetsialiste ei ole maailmas eriti palju, kuid kelle järgi on nii rahvusvahelistes organisatsioonides kui ka Soomes suur huvi. Õppekava otsib vastuseid küsimustele, kuidas religioon seletab, sütitab ja hoiab alal konflikte ning mil viisil pakub religioon võimalusi konfliktide vältimiseks või leevendamiseks.

Õppekava lõpetanud spetsialistid leiavad rakenduse erinevates organisatsioonides, usulistes ühendustes, avalikus teenistuses ja meediavaldkonnas. „Kuigi RCD vaatleb religioonide konflikte puudutavaid teemasid, on õppekava tähelepanu suunatud siiski ennekõike konfliktide vältimisele ja lahendamisele,“ rõhutavad õppekava töörühmas osalenud teaduskonna rahvusvaheliste suhete spetsialist Anne Hopia ja missioloogia lektor Pekka Lund. Suurim osa õppekohtadele kandideerinutest olid pärit Aafrikast ja Aasiast, soomlasi kandideeris seekord vähem.

Allikas: www.kotimaa24.fi

Soovitatud:

English