ISSN 2228-1975
Search

EKOE eestpalvekavand ja kantsliteade ühenduses Euroopa Parlamendi valimistega

geke logo

 

 

 

 

 

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) eestpalvekavand ühenduses Euroopa Parlamendi valimistega 22.-25. mail 2014

(jumalateenistuseks 18.05.2014)

Elav Jumal, Sa kinkisid meile oma poja surnuist ülestõusmise läbi uue lootuse. Meie elul on siin ja praegu uus perspektiiv.

Me täname selle eest, et täna kujundavad Euroopa maad ja rahvad ühiselt tulevikku. Me täname õnnestunud lepituse sammude eest üksteise suhtes.

Me näeme ka, kui õrn see kooselu Euroopas on: üha rohkem inimesi elab hädas, vaesuses, töötuses. Paljud ei tea, mis saab homme. Me palume inimeste eest, kes on hädas. Aita meil leida teid, kuidas me võiksime üksteist Euroopas toetada ja aidata.

Me palume võõraste eest meie seas, migrantide eest kogu maailmast, kes otsivad meie maal kindlust ja kaitset. Aita meil näha, kuidas mitmekesisus võib olla meile rikkuseks ja kuidas me võime kogeda osadust kirikus.

Me palume kõigi eest, kes kannavad vastutust poliitikas, teaduses, hariduses ja teistes eluvaldkondades. Lase neil iga ülesande puhul ja igas otsustuses pidada silmas inimeste heaolu.

Sa oled meid käskinud: „Taotlege selle linna heaolu … ja paluge selleks Issandat; sest selle hea põli on teie hea põli!“ (Jr 29:7). Seepärast palume Sinult parimat meie kogudusele, meie maale, Euroopale ja kogu maailmale. Aita, et Euroopa Parlamendi valimised tugevdaksid Euroopas demokraatiat ning edendaksid vastutust loodu, rahu ja õigluse suhtes. Aamen.

 

 

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) liikmeskirikute kantsliteade ühenduses Euroopa Liidu valimistega 22.-25. mail 2014

 

„Avastades mitmekesisuses siduvat ühtsust.“

Osalus ja kaasotsustamine on kooseluks Euroopas põhjapaneva tähendusega – selles on Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas veendunud. Seetõttu kutsub EKOE presiidium tungivalt üles osalema eurovalimistel.

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, millesse kuuluvad umbes sada evangeelset kirikut, mõistab end „evangeelse häälena“ Euroopas. Neljakümne aasta eest rajatud kirikuosaduse keskseks juhtmõtteks on „ühtsus lepitatud mitmekesisuses“. Osaduse edendamises näevad evangeelsed kirikud seetõttu oma erilist panust kooselule Euroopas. „Aktuaalsed väljakutsed nõuavad valmisolekut solidaarsuseks, mis ei lõppe üksiku riigi piiridel,“ rõhutab EKOE presiidium.

EKOE presiidium vaatab murega jätkuvale finants- ja majanduskriisile ning selle sügavatele sotsiaalsetele tagajärgedele. Euroopa elab läbi raskeid aegu, paljud maad kannatavad kasvava töötuse, langeva sissetuleku ja liigselt koormatud sotsiaalsüsteemi all. Esile kerkivad egoism ja perspektiivitus ning lõhuvad solidaarsust ja usaldust. Aga teiste murede nägemine ja ühised pingutused aitavad Euroopat koos hoida ja avastada olemasolevas mitmekesisuses seda ühtset, mis meid seob.

Osalemine Euroopa Liidu parlamendi valimistel, mis leiavad Euroopa Liidu liikmesmaades aset 22.-25. mail, annab igale inimesele võimaluse, mõjutada Euroopa poliitikat ja anda panus viljakale kooselule Euroopas.

 

Allikas: Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas

 

Vt ka Euroopa Parlamendi valimised – tugevdades ühtsust mitmekesisuses (Kirik & Teoloogia nr 122/ 11.4.2014), Euroopa Parlamendi valimised: „ See puudutab Euroopat, see puudutab Sind!“ (Kirik & Teoloogia nr 120/ 28.3.2014).

Soovitatud:

English