ISSN 2228-1975
Search

Toimus EELK Tallinna praostkonna sinod

Neljapäeval, 3. aprillil toimus Tallinna praostkonna sinod. Pärast päevakorra kinnitamist, abijuhatajate, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimist ning sinodi eelmise koosoleku protokolli kinnitamist andis praost Jaan Tammsalu ülevaate praostkonna koguduste tegevusest. Üheteistkümnest kogudusest koosnev Tallinna praostkond on EELK suurim praostkond, kuhu kuulub ligi kolmandik EELK liikmetest. Kuigi liikmeannetajate vähenemine on puudutanud paljusid Tallinna praostkonna kogudusi (võrreldes viie aasta taguse annetajaliikmete arvuga on 2013. aastal annetajaliikmete arv Tallinna praostkonnas vähenenud 17%), on Tallinnas kogudusi, mille liikmeannetajate hulk möödunud aastal tõusis. Sellisteks kogudusteks on Saksa, Rootsi-Mihkli, Viimsi ja Mustamäe kogudus. Praost Tammsalu märkis oma ettekandes ära, et koguduste elu Tallinnas on aktiivne ning kasvanud on ka jumalateenistuste ja armulaualiste hulk.  Hea on olnud koguduste omavaheline koostöö, kuid praosti sõnul võiks seda veelgi tihendada. Ka peapiiskop Andres Põder jagas oma lühiettekandes tunnustust Tallinna kogudustele, märkides, et juba ainuüksi tingituna Tallinna suurusest ja staatusest pealinnana on Tallinna praostkond kogu EELK suhtes erilises positsioonis ning tema võimalused erinevate töölõikude arendamiseks kogudustes on suuremad kui teistel praostkondadel.

Sinodi koosoleku kulminatsiooniks oli peapiiskopi kandidaatide esitamine. Kandidaatidena seati üles Toomkoguduse õpetaja ja EELK kantsler Urmas Viilma ning Nõmme Rahu koguduse õpetaja ja EELK Usuteaduse Instituudi rektor dr Ove Sander. Pärast seda, kui kandidaadid olid lühidalt tutvustanud oma programme, esitasid sinodi saadikud ja sinodil viibivad külalised neile küsimusi. Juba enne sinodi koosolekut olid praostkonna vaimulikud esitanud kirjalikud küsimused mõlemale kandidaadile ning sinodi toimumise ajaks olid vaimulikud saanud tutvuda ka kandidaatide vastustega. Toimus salajane hääletamine, mille tulemusena seati peapiiskopi kandidaadiks Ove Sander.

Peapiiskopi kandidaadi esitamisega seotud sinodeid on tänaseks toimunud seega kaks. 17. veebruaril esitas Ida-Harju praostkonna sinod peapiiskopi kandidaadiks Urmas Viilma. Järgmise kolme kuu jooksul toimuvad ülejäänud kümne praostkonna sinodid. Lisaks on vähemalt kümnel kirikukogu liikmel õigus esitada oma kandidaat. Uus peapiiskop valitakse 25.-26. novembril toimuval EELK kirikukogu istungjärgul.

 

Soovitatud:

English