ISSN 2228-1975
Search

Toimus Akadeemilise Teoloogia Seltsi aastakoosolek

logoTeisipäeval, 15. aprillil toimus Tartus Akadeemilise Teoloogia Seltsi (ATS) aastakoosolek. Kuulati seltsi esimehe, Usuteadusliku Ajakirja peatoimetaja, seltsi laekuri ja revidendi aruandeid möödunud aasta tegevusest. Räägiti ka seltsi tegemistest. Akadeemilisel Teoloogia Seltsil on plaanis korraldada käesoleva aasta septembris Tartus üks eriseminar teemal „akadeemilise usuteaduse koha ja funktsiooni kohta tänapäeval“, kuhu on palutud esinema ja diskuteerima erinevad eesti teoloogid. Käesoleval aastal on seltsil kavas välja anda korraline ajakirjanumber ja algkristluse teemaline erinumber. Kinnitati ka ATS auliikme statuut. Auliikmeks valitakse isik, kellel on teoloogia või religiooniteaduse edendamisel ja tutvustamisel eriti suuri teeneid, ning samuti isik, kes on osutanud seltsile erilisi teeneid. Auliikme valib seltsi üldkoosolek juhatuse ettepanekul konsensuse alusel. Auliige ei maksa liikmemaksu ja tal on seltsi üldkoosolekul hääleõigus. Auliikme staatus on tähtajatu ning auliikmele antakse diplom. Ühtlasi kinnitati, et Soome Uue Testamendi teadlane, Eesti lugejalegi tuntud prof dr Jukka Thurén vastab sellele statuudile ja saab tema nõusoleku korral ka auliikmeks. Seltsiga liitus ka üks uus liige, dr Atko-Sulhan Remmel, kes on ka ajakirja Kirik & Teoloogia autor. Remmel pidas ühtlasi vastavalt aastakoosolekute kombele akadeemilise ettekande, mis seekord oli esmakordselt seltsi ajaloos avatud ka huvilistele väljastpoolt seltsi.

Akadeemilisse Teoloogia Seltsi kuulub käesoleval hetkel 61 liiget. Seltsi tähtsaim tegevus on Usuteadusliku Ajakirja väljaandmine. Seltsi esimeheks on ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige dr Urmas Nõmmik.

 

Soovitatud:

English