ISSN 2228-1975
Search

Toimub eestlaste religioossuse uuringu tulemuste esitlus

Kolmapäeval, 23. aprillil, toimub Tartu Ülikooli peahoone ruumis 228 küsitluse „Religioossed suundumused Eestis (RSE) 2014“ tulemuste esitlus. Küsitluse viis Eesti elanike seas läbi TSN Emor 1100 vastajaga valimi abil 2014. aasta jaanuaris ja veebruaris. RSE 2014 keskendus new age’i (uue vaimsuse), kristluse, maausu, aga ka religioonivaenulikkuse mõjude väljaselgitamisele Eesti praegusel religioonimaastikul. Küsimustiku koostas vanemteadur Lea Altnurme, kes tutvustab esitlusel uurimuse tulemusi. Uuring toimus osana Tartu Ülikooli usuteaduskonnas töös olevast sihtfinantseeritavast teemast „Sekulariseerumine (deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine): religioon Eestis uusajast tänapäevani“, mille raames uuritakse Eesti tänast religioosset olukorda ja selle ajaloolisi juuri.

Uurimistööd ja küsitluse tellimist TNS Emorilt toetasid Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium (sihtfinantseeritav teadusteema SF0180026s11) ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria Tippkeskus).

Allikas: Tartu Ülikooli usuteaduskond

 

Soovitatud:

English