ISSN 2228-1975
Search

Oikumeenilisel nõupidamisel Sri Lankal tõdeti: inimkaubanduse jätkuv kasv häbimärgistab inimkonda

Oikumeenilisel nõupidamisel Sri Lankal Colombos esitatud ÜRO inimkaubanduse raportis tõdeti, et inimkaubanduse kriminaalne aktiivsus näitab aktiivset kasvutrendi kogu maailmas. ÜRO inimõiguste spetsialist Joy Ngozi Ezeilo ütles, et mitte ükski riik pole veel suutnud peatada seda praktikat ning selle probleemi ulatus on tohutu.

Ezeilo rõhutas religioossete organisatsioonide üliolulist panust inimkaubandusega võitlemisel, koostöös valitsuste, ÜRO agentuuride ja tsiviilühiskonnaga.

Ezeilo jagas neid vaateid konsultatsioonis, mille pealkirjaks oli „Migratsioon ja inimkaubandus: kas kaasaegne orjapidamine?“ (Migration and Human Trafficking: Modern Slavery?). Konsultatsiooni organiseerijaks oli Maailma Kirikute Nõukogu (MKN) alla kuuluv Kirikute Rahvusvaheliste Suhete Komisjon (Commission of the Churches on International Affairs) ja Aasia Kristlik Konverents. Sündmuse võõrustajaks oli 4. kuni 8. aprillini Sri Lanka Rahvuslik Kristlik Nõukogu (National Christian Council).

Konsultatsioonis oli osalejaid Aafrikast, Aasiast, Araabiast, Austraaliast ja Euroopast.

Konsultatsiooni sissejuhatuses ütles Ezeilo, et inimkaubanduse jätkuv kasv häbimärgistab inimkonda. Paljudes maailma osades on inimkaubandus organiseeritud kriminaalsete sündikaatide poolt organidoonorluse ning naiste ja laste seksuaalse kuritarvitamise eesmärgil.

Piiskop Philip Huggins, Austraalia Anglikaani kiriku Migratsiooni ja Paguluse Töögrupi (Migrant and Refugee Working Group of the Anglican Church of Australia) eesistuja, rõhutas vajadust inimkaubanduse probleemi adresseerimiseks: „Inimkaubandus on humanitaarne kriis, mis põhjustab tohutuid kannatusi. Selle probleemi efektiivne adresseerimine nõuab usuliidrite ja nende organisatsioonide omavahelist pretsedenditut koostööd koos valitsuste ja ÜRO agentuuridega“.

Nigeeria Metodisti Kiriku piiskop dr Chibuzo Raphael Opoko rääkis lastekaubanduse olukorrast Nigeerias. Ta ütles, et Nigeerias on tulnud teateid haiglatest, kliinikutest ning orbudekodudest, et teismelisi ja üksikemasid on sunnitud end siduma illegaalsete lepingutega.

MKN-i Kirikute Rahvusvaheliste Suhete Komisjoni direktor dr Mathews George Chunakara, kes juhtis plenaaristungit migrantide smuugeldamise ja inimkaubanduse teemal (Migrant Smuggling and Human Trafficking: Towards an Ecumenical Global Advocacy) rääkis, et inimkaubanduse fenomen on tihedalt seotud rahvusvahelise migratsiooniga. Võõrtööliste õigused ja turvalisus vajab spetsiaalset kaitsmist, mil nad seisavad silmitsi inimõiguste jultunud rikkumiste ja ärakasutamisega organiseeritud kuritegelike gruppide poolt.

„Usupõhised organisatsioonid on võtnud juhtivaid rolle inimkaubanduse ja migrantide smuugeldamise ennetamiseks paljudes maades. Seepärast on rohkelt põhjust arendada oikumeenilist koostööd inimkaubanduse probleemi täielukumaks käsitlemiseks,“ rõhutas Chunakara.

Allikas: World Council of Churches

Soovitatud:

English