ISSN 2228-1975

Abivajajate hulk kasvab, palgaliste töötegijate hulk väheneb: diakooniatöö Soome Luterlikus Kirikus 2013. aastal

Diakooniatöö eesmärk on aidata kõige keerulisemas ja haavatavamas olukorras inimesi, ka neid, kes jäävad teistest abistamisvõimalustest kõrvale. Diakooniatöö tegijad suhtlevad inimestega toiduabi jagamisel, erinevates tugirühmades, eelnevalt kokkulepitud neljasilmavestlustel, laagrites, kodukülastustel – niisuguseid kohtumisi oli 2013. aastal ligi 3 miljonit.

Peamine diakooniatöö vorm on usalduslik neljasilmavestlus diakooniatöötaja ja abivajaja vahel. Abiotsimise peamised põhjused on majanduslikud raskused 27% (185800 pöördumist), terviseprobleemid 18%  (128000 pöördumist) ning inimsuhetega seotud teemad 17% (115000 pöördumist).

2013. aastal oli diakooniatöö tegijatel kokku 645000 kontakti abivajajatega, ühtekokku 153700 inimesega, kellest 85% olid töötud.

Varasemast enam puudutavad soomlasi eluaseme ja tööga seotud probleemid. Eluaseme probleemidega abivajajaid oli varasemast 14% rohkem, tööga seotud küsimustega pöördujaid 11% ning vägivalla ja kuritegevusega probleemidega seotud pöördumisi samuti 11% enam.

Diakoonia valdkonna tegevuste kaudu toetatakse inimesi ka siis, kui nende elus ei ole otsest akuutset kriisi. Diakooniatöö tegijad viivad kogudustes läbi sadu eakatele mõeldud rühmi. 2013. aastal oli selliseid rühmi kokku 1400 ning nendes osales 24000 inimest. Üle poolte niisuguste rühmade läbiviijatest on täiesti või osaliselt vabatahtlikud töötegijad. Diakooniatöö rühmades osales kokku 58600 inimest.

Peale tugirühmade korraldavad kogudused erinevaid üritusi ja kohtumisi. Seal osales ühtekokku 868800 inimest.

Matkad ja laagrid on mõeldud eelkõige eriti keerulises olukorras olevatele inimestele. Laagrite korraldamist on kärbitud ressursside nappuse tõttu. Sellele vaatamata osales diakooniatöö tegijate poolt korraldatud laagrites 2013. aastal 87000 inimest.

Diakooniatöösse oli kaasatud 31400 vabatahtlikku, kes tegutsesid rühmade juhendajatena ja aitasid praktiliste asjade korraldamisel. 1300 vabatahtlikku osales usaldustelefoni ja interneti vahendusel toimuvas nõustamises.

Majanduslike ressursside vähenemine on nähtav ka diakooniatöös. Uusi töötegijaid palgati eelmise aastaga võrreldes vähem. Samas toiduabi jagamise maht on suurenenud kolmandiku võrra. Nii mõnegi teise diakooniatöö vormi maht on kasvanud või jäänud eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. Viie aasta jooksul on diakooniatöö tegijate töömaht tundides vähenenud umbes 86 inimese tööaasta mahus.

Vaata lisaks

Allikas: http://evl.fi/

Soovitatud:

English

English