ISSN 2228-1975
Search

Uudiste ülevaade kristlaste olukorrast Krimmist

Moscow Times`i sõnul võtavad relvastatud saatjatega ortodoksse Moskva patriarhaadi vaimulikud Krimmis üle Kiievi patriarhaadile kuuluvaid kirikuid. Lehe järgi on vaimulikud ähvardanud konfiskeerida vähemalt kaks kirikut, mis asuvad Venemaa valitsuse alla jäävas Krimmis. Üks kirikutest asub Kiievi patriarhaadi Krimmi metropoliit Klimenti sõnul Perevalnoje külas.

Sevastoopoli mereväebaasist saabunud vaimulik nõudis nimekirja kogu Kiievi patriarhaadile kuuluvast varast Perevalnojes. Relvastatud meeste saatel külas viibinud vaimulik väitis Klimenti sõnul, et varad konfiskeeritakse Moskva patriarhaadi poolt kohe pärast seda, kui Ukraina armee on Krimmist taandunud.

Allikas: www.kotimaa24.fi

Kirikud Ukrainas vastastikku

Ukraina ja Krimmi kristlikud kirikud loodavad ja paluvad rahu, kuid kõik püüdlused ei ole ühesuunalised. Religioon ja poliitika segunevad neil aladel nõnda, et täiuslik üksmeel tundub olevat võimatu. Religioon on Washington Post`i sel nädalal ilmunud artikli järgi väga tähtsal kohal ka Venemaa suhtumises Krimmi. Vene ortodoksse kiriku sünni juures olulist ala käsitletakse pühapaigana.

Kirjanik, ajaloolane Mara Kozelsky tuletab meelde, et Nõukogude Liidu lagunemise järel on ortodoksne rahvuslik identiteet kasva ud ning Vene riigi ja ortodoksse kiriku suhted on lähedased. Krimmi positsioon Venemaa ortodoksse kiriku pärlina hakkas uuesti esile tõusma 1990.-nd. aastatel. Olulistele kohtadele püstitati vaatamata tatarlastest moslemite vastuseisule riste, kloostrid ehitati üles ja nende tegevus algas uuesti. Krimmil on seega praegugi sümboolne tähendus kogu vene identiteedi jaoks.

Inglise leht Church Times rääkis omalt poolt eelmisel nädalal vastuoludest ortodokside vahel. Ukrainas tegutseb kolm ortodoksi kirikut: Moskva patriarhaati kuuluv Ukraina ortodoksi kirik, sellest 1990.-nd. aastatel lahku löönud Kiievi patriarhaadi Ukraina ortodoksi kirik ja Ukraina autokefaalne kirik, mis sündis Ukraina iseseisvumise ajal 1920.-nd. aastatel. Lehe järgi ei ole Moskva patriarh Kirilli poolt Ukrainasse saadetud kiri, milles ta kutsub üles ortodoksset vaimulikkonda rahu edendama, saanud Kiievi patriarhaadi heakskiitu. Kiievile ei meeldinud see, et Kirill ei mõistnud hukka Venemaa sekkumist Ukraina siseasjadesse. Negatiivne vastuvõtt põhjustas selle, et Vene ortodoksse kiriku esindaja palus usklikke valvata Moskva patriarhaadi kirikuid Ukrainas, et neid ei vallutataks. Artiklis tsiteeritakse ka Canterbury peapiiskopi välispoliitika nõunikku Charles Reed`i, kelle järgi peaks leidma mingisuguse viisi selleks, et Ukraina kirikud tegutseksid üheskoos. Tema arvates on maailmas raske leida teist sellist umbusaldusega täidetud kiriklikku tandrit kui Ukrainas.

Catholic Herald räägib vähemuses olevate katoliiklaste tunnetest. Krimmi kreeka-katoliiklased kardavad, et kui Venemaa saavutab püsiva võimu, saavad neist seadusepoolse kaitseta isikud. Juba nüüd on katoliiklased tundnud end tõrjututena ja olukord võib kujuneda tagakiusamiseks. Vene võimu all olevas Krimmis võidakse nende kirikud sulgeda ja vaimulikud vahistada.

Protestandid, keda on umbes kaks protsenti Ukraina rahvastikust, on pööranud oma pilgud lääne suunas ja paluvad kõiki kristlasi palvetada oma maa poolt. Baptisti pastor ja Ukraina presidendi kt Oleksander Turtšinov on ameerika ajalehele antud intervjuus öelnud, et näeb Jumalat toimimas varasema valitsuse vastu astunute poolel, eriti kui neil inimlikult vaadates ei olnud palju võimalusi võiduks. Ta usub, et püsiva rahu võib saavutada ilma sõjata.

15.3 teatas Religion News Service, et Ukrainas on näha rohkem oikumeenilist suhtlemist erinevate kirikute vahel kui varem. On ka tehtud ettepanek ühe iseseisva ortodoksi kiriku moodustamiseks kolme asemel. Moskva patriarh Kirill ütles eile, et Ukraina ei saa Venemaast vaimselt lahkuda, sest ta kuulub „vene maailma“.

Allikas: Riitta Bonny http://www.kotimaa24.fi/blogit/page/3/

 

Ukraina vaimulik: katoliiklased põgenevad Krimmist (26.03)

Ukraina katoliiklased põgenevad Krimmist, räägib ukraina vaimulik Catholic Herald`ile. Lehe teadete kohaselt ähvardatakse Krimmi katoliiklasi vahistamise ja vara konfiskeerimisega. „Olukord on väga tõsine ja me ei tea, mida tulevik toob. Uus valitsus peab meid natsionalistlikuks äärmusrühmituseks,“ ütleb preester ja sõjaväe kaplan Mykhailo Milchakovskyi. Ta üteb, et ta on vene kaitsejõudude poolt üle kuulatud koguduse osas. Temalt küsiti, kas ta tunnustab uut valitsust. Milchakovskyi on koos oma pere ja 2/3 kogudusega Ukraina peapiiskopi nõuannet kuulates põgenenud kodulinnast Kertšist Ukraina aladele. „Kõik minu koguduse liikmed on isamaalised ukrainlased, kes armastavad oma isamaad Krimmi. Kuid nüüd tahab Venemaa meid siit välja ajada,“ ütleb Milchakovskyi. Tema sõnul on vene ortodoksi kirik valmis üle võtma Ukraina katoliku kiriku vara. Tema järgi on okupeeritud aladele jäänud vaid üks katoliku preester ja diakon.

Allikas: www.kotimaa24.fi

Tlk. H. Vilumaa

Soovitatud:

English