ISSN 2228-1975
Search

TEADE: Tartu Ülikooli lahtiste uste päev usuteaduskonnas

Tartu Ülikool ja Jaani kirikKolmapäeval, 19. märtsil 2014 toimub Tartu Ülikoolis lahtiste uste päev. Täpse päevakava leiab siit. Swedbanki ja Taisto abil toovad huvilisi Tartusse tasuta eribussid Tallinnast, Narvast, Pärnust, Viljandist ja Võrust.

Lisaks teaduskondadele on võimalik tutvuda TÜ raamatukoguga, TÜ spordiklubiga, üliõpilaselamutega ning tasuta külastada TÜ kunstimuuseumi, kartserit, TÜ muuseumi peamaja (ajalooline toomkirik Toomemäel), tähetorni ja botaanikaaeda.

Ülikooli peahoones paiknevat usuteaduskonda tutvustav infotund toimub 13.45-14.15 auditooriumis 230. Kõik huvilisted on oodatud osalema usuteaduskonna õppetöös järgmiste kursuste raames:

10.15-12.00 Patristika, auditoorium 230, lektor Marju Lepajõe

Kursuse käigus õpitakse tundma ühe ladina kirikuisa teost, mida loetakse originaalkeeles ning interpreteeritakse kui teoloogilise mõtte aja- ja kirikuloo allikat.

10.15-12.00 Kaasaja religioossed suundumused, auditoorium 307, vanemteadur Lea Altnurme

Kursus annab ülevaate tänapäeva usulistest suundumustest nagu sekulariseerumisest, globaliseerumisest, individualiseerumisest, idastumisest, religioonialastest soouuringutest, püha uutest avaldumisvormidest jne.

12.15-14.00 Üldine kirikulugu A, auditoorium 307, teadur Priit Rohtmets

Kursus annab ülevaate Lääne (ja vähemal määral ka Ida) kiriku ajaloost 2.–15. sajandini, kirikuorganisatsiooni ja kirikuõiguslike seisukohtade kujunemisest, tähtsamatest filosoofilistest ja õpetuslikest seisukohtadest, kristliku vagaduse vormidest ja kultuurist.

12.15-14.00 Eetika ja religioosne mitmekesisus,  auditoorium 226, lektor Jaan Kivistik

Analüüsitakse eetika relatiivsust käsitlevaid artikleid, samuti tutvutakse religiooni uurimise metodoloogiliste probleemidega (seesmine ja väline vaade), mis seonduvad eetika relatiivsuse temaatikaga. Kursuse käigus külastatakse erinevaid (valdavalt mittekristlikke) religioosseid kogukondi ja tutvutakse vahetult nende usupraktikaga.

12.15-14.00 Hingehoid, auditoorium 228, lektor Kaido Soom

Kursus tutvustab hingehoiu teoloogilisi ja psühholoogilisi aluseid, hingehoiu kaasaegseid teooriaid ja metoodikaid. Kursuse tulemusel õpib üliõpilane paremini mõistma inimesi, nende probleeme, erinevaid nõustamistehnikaid ning oskab neid rakendada oma töös.

 

Allikas: www.ut.ee; www.us.ut.ee

Soovitatud:

English