ISSN 2228-1975
Search

Soomes leerikool jätkuvalt populaarne

Leerikooli populaarsuses Soomes ei ole olnud muutusi. Aastal 2013 käisid Soome kirikus leeris 82,6 protsenti 15-aastasteks saanud noortest, mis on sama palju kui 2012. Leeritundides osales enam kui 48 000 15-aastast leerikursuslast.

1617-aastaseid leerilapsi oli 506, täiskasvanute leerikursusel osalejate arv on viimastel aastatel langenud. Lisades 15-aastastele leerilastele ka teistest vanuserühmadest osalejad, ilmnes, et Soomes käib leeris 84,6 protsenti inimestest.

Teatud piirkondades on leerikooli populaarsus ka kasvanud. Näiteks Tamperes kasvas leeris käinud noorte protsent oma vanuserühmas, kuigi koguduse tegevuses osalevate noorte osakaal üldiselt vähenes.

Üha rohkem inimesi liitub kirikuga leerikursuse tõttu. Aastal 2013  liitus Soomes kirikuga leerikursusega seoses 1295 inimest, mis on 168 võrra rohkem kui 2012. Neist ristiti 868 inimest.

Tampere koguduse pastor Jari Pulkkinen, kes vastutab leeritöö eest, seletab leerikursuse populaarsust pideva arendustööga. Oleme süstemaatiliselt leerilastelt ja nende vanematelt tagasisidet kogunud ning saadud tagasisidest õppinud, ütles Pulkkinen.

Noorte ettepanekuid võetakse arvesse ka 2017. aastaks valmiva uuendatud leerikava koostamisel. Noored avaldasid soovi, et leerikursuse laagriosad ei lüheneks.

Aastal 2013 võeti leerikooli statistiliste andmete kogumiseks kasutusele uus tarkvara Kirjuri. Seetõttu pole 2013. aasta tulemused täies ulatuses võrreldavad varasemate aastaste tulemustega. Leeritöös osalenute protsendi arvutamisel kasutatakse Soome Statistikakeskuse kogutud andmeid.

 

Allikas: kotimaa24.fi

Soovitatud:

English