ISSN 2228-1975
Search

Üks kolmest – kiriku vastus naistevastasele vägivallale

2014-one-in-three

Sarah Morris, üleilmse kristliku abiorganisatsiooni Dorcas koordinaator, külastas 28. jaanuaril Cardiffis, Walesis, toimunud konverentsi “Üks kolmest – kiriku vastus naistevastasele vägivallale”. Alljärgnevast saab lugeda tema kogemusi.

“Üks kolmest” osutab sellele, kui palju naisi Suurbritannias kannatab elu jooksul sooga seotud vägivalla all! Tõden, et olin šokeeritud, kui levinud on tänapäeval koduvägivald, ning kuidas seda kohtab isegi kiriku kontekstis.

Walesi kristliku sotsiaaltöövõrgustiku Gweini korraldusel toimunud konverentsi eesmärgiks oli teadvustada kiriku juhtivates ülesannetes toimijaid koduvägivalla olemasolust ja mõjudest ning julgustada kirikuid muutuma paikadeks, mis võtavad koduvägivalla probleemi tõsiselt, toetavad selle ohvreid ja esitavad vägivallatsejatele väljakutse.

Peakõnelejaks oli Mandy Marshall, kes on kaasasutajaks ja kaasdirektoriks rahvusvahelisele kristlikule võrgustikule Restored (e.k. Taastatud), mis tegutseb muutuse nimel peresuhetes, mis lõpetaks naistevastase vägivalla. Marshall kõneles pädevalt ja kirglikult koduvägivalla hirmutavast tegelikkusest Suurbritannias. See hõlmab füüsilist, seksuaalset, psühholoogilist, vaimset, emotsionaalset, sotsiaalset ja majanduslikku väärkohtlemist. Marshall kutsus üles võtma koduvägivalla probleemi tähelepanu alla ka kirikutes ning mitte suhtuma sellesse kui tabuteemasse, sest inimesed meie kirikutes kas tunnevad selle alla kannatajaid või on ise ohvriteks. Üks kolmest on väga suur osakaal! Seetõttu on oluline, et teaksime kirikutes, kuidas sellele kohaselt reageerida ning kuidas selle all kannatajaid aidata.

Restored on töötanud välja terve rea materjale, mis teavitavad kirikuid probleemist ning aitavaid neil sellega suhestuda piibellikult, kaastundega ja realistlikult. Olen veendunud, et kõigile konverentsil osalenutele sai selgeks, et tegemist on teemaga, millele tuleb tähelepanu pöörata. Õpetlik oli kuulata Walesi valitsuse juures töötavat Tania Williamsit, kes kirjeldas, mida valitsus koduvägivallaga võitlemise nimel teeb. Muuhulgas kõneles ta juunis 2013 algatatud seaduseelnõust, mis puudutab naiste vastast vägivalda ja koduvägivalda. Valitsus püüab tõsta avalikkuse probleemiteadlikkust, edendada sellega seotud haridust ning arendada toetavaid ja abistavaid teenuseid.

Ehkki statistika on šokeeriv, on tegelikkus ise veelgi rabavam. Kaks väga vaprat daami kõnelesid oma kogemustest väärkohtlemisega. Nad olid mõlemad olnud korduvalt vägivalla ohvrid, enne kui söandasid abi otsida. Mõlemad olid abikaasa juurest lahkunud teades, et nende enda ja nende laste elud on ohus. Kuid imetlusväärsel viisil olid mõlemad kohaliku koguduse toel oma elud uuesti üles ehitanud ning andsid tunnistust neile Kristuse tundmaõppimise kaudu osaks saanud Jumala tervendava väe kogemisest.

Lahkusin konverentsilt tänades Jumalat õnnistuse eest oma pereelus ja inimeste eest, kes näevad väsimatult vaeva, et naised ja lapsed leiaksid ohtlikest ja vägivaldsetest olukordadest väljapääsu. Neid ridu kirjutades on mu meelel Jeesuse sõnad Luuka evangeeliumis (4:18), mis osutavad Jumala rahva rollile meie patuhaiges ühiskonnas. „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid …”

Allikas: epnn/Restored

Vt organisatsiooni Restored kirikutele ja kristlastele mõeldud abimaterjali “Ending Domestic Abuse” (Koduse väärkohtlemise lõpetamine).

Vt teema kohta eesti keeles siit.

Soovitatud:

English