ISSN 2228-1975
Search

Toomas Paul pälvis Soosaare-nimelise eetilise esseistika preemia

 

13. veebruaril 2014, Enn Soosaare 77. sünniaastapäeval tehti teatavaks temanimelise eetilise esseistika preemia lauraat. Preemia pälvis Kirik & Teoloogia kaasautor, teoloogiadoktor ja EELK emeriitõpetaja Toomas Paul. Preemia tõi talle eelmise aasta veebruaris Maalehes ilmunud essee „Aus vale, vale ausus“.

Le_avventure_di_Pinocchio-pag164
Buratiino valest kasvav nina (autor: Carlo Chiostri CC)

Autor avab essees läbi vale ja aususe prisma terava pilgu ja sulega inimelu möödapääsmatu ja kitsikust tekitava konfliktiolukorrana. Siin põimuvad inimsuhete rägastikus aususepüüe ja ühiskondlikult etableerunud vale, pahatihti võib ausus näida valena ja vale aususena. Selles kitsikuses osutab ta – küllap ka igavikuliselt innustavale – lootusele. Aga kas sellestki üksi piisab? Või vajame lootuse täitumist? Aga kuidas ja milles või kelles? – Autori vaikimine avab lugejale võimaluse teksti oma südame ja mõistusega edasi kirjutada, küsida võimatuste ja võimalikkuste järele – ehk ka teispool inimlikku lootust!

Soosaare-nimelist preemiat antakse aasta jooksul eesti keeles ilmunud poliitikat, kultuuri või eetikat puudutava essee eest ning preemia väljaandjaks on Enn Soosaare sihtasutus. Preemia laureaadiks saab sihtasutuse sõnul autor, „kes on oma kirjutistega aidanud levitada ja arendada ühiskonnas väärtusi, millele Enn Soosaar pühendas kogu oma viljaka loometegevuse.“ Eelmistel aastatel pälvisid auhinna Kalle Mulli oma raamatuga „Isamaa tagatuba“ ning Ilmar Raag esseega „Kultuuritust ei ole olemas“.

Valiku teinud žürii koosseisu kuulusid käesoleval aastal esimees Ülle Madise, Viivi Luik, Hannes Rumm, Hannes Tamjärv, Neeme Korv, Sulev Vedler ja Ülo Tuulik.

Enn Soosaar (1937-2010) oli viljakas tõlkija ja literaat, kellest kujunes 1990-ndadel aastatel Eesti üks silmapaistvamaid ühiskonnakriitikuid ja esseiste. Et Soosaare pärandit säilitada, jäädvustada ja edasi arendada, asutas Tallinna Ülikool aastal 2011 Enn Soosaare sihtasustuse. Sihtasutuse tööd kureerib Tallinna Ülikooli, Eesti Kultuuriministeeriumi, Eesti Kirjanike Liidu ja Tallinna linna kõrval ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistoorium.

Allikas: Postimees ja Enn Soosaare sihtasutus

Vt intervjuud Toomas Pauliga ETV saates Terevisioon (14.2.1014) siit ja ajalehes Postimees siit (14.2.2014).

Soovitatud:

English