ISSN 2228-1975
Search

Karlsruhes on avatud näitus antiikreligioonist

Badeni liidumaa muuseumis (Badisches Landesmuseum) Karlsruhes on juba alates 16. novembrist 2013 võimalik vaadata näitust „Jumalate impeerium. Isis. Mithras. Kristus – kultused ja usundid Rooma riigis“. Tegemist on kõigi aegade ühe suurejoonelisema Capturenäitusega antiikreligioonist, mis keskendub erinevatele idamaise päritoluga kultustele ja usunditele, mille hulka kuulub ka varane kristlus. Näitusel eksponeeritakse ristiusuga samaaegselt Vahemereruumis levinud Mater Magna, Isise, Serapise, Mithrase ja Jupiter Dolichenuse kultustega seotud esemeid, mis on pärit erinevatest Euroopa muuseumidest. Tähelepanuväärne on ka Badeni liidumaa muuseumi poolt välja antud näitusekataloog, mis ei anna ülevaadet üksnes näituse eksponaatidest, vaid sisaldab ka arvukalt artikleid selle valdkonna juhtivatelt teadlastelt. Artiklid kajastavad selle valdkonna uusimat uurimisseisu.

Erinevate mittekristlike kultuste ja Rooma keisririigi-aegse judaismi kõrval käsitlevad kataloogi artiklid ka varast kristlust. Nii annab Klaus Martin Girardet ülevaate Rooma keisrite religioonipoliitikast keiser Constantinus Suure valitsusajast kuni keiser Theodosius I valitsusajani, mil ristiusust sai Rooma keisririigi riigiusund; Alexander Demandt käsitleb kristluse ja mittekristlike usundite omavahelist konkurentsi; Norbert Zimmermann vaatleb esimeste sajandite kristlaste lootusi paradiisile katakombide maalingute põhjal ning Rainer Warland käsitleb Kristuse kujutamist ja selle muutumist 3. ja 4. sajandil.

Kui sageli on ristiusu ja mittekristlike kultuste suhteid tõlgendatud vaid konkurentsi ja omavahelise võitluse kategooriates, näitavad näitusekataloogi autorid, kui nüansirikad olid nende usundite suhted tegelikult. Varakristlikel katakombimaalingutel põimuvad motiivid kristlusest ja kreeka-rooma mütoloogiast, millel ei ole vaid dekoratiivne funktsioon – kristlike ja mittekristlike motiivide segunemine kajastab esimeste sajandite kristlaste tegelikku religioossust. Nagu kreeklased ja roomlased, nii kasutasid esimeste sajandite kristlased ka antiikmaailmas üldlevunud maagiavõtteid, asendades loitsudes ja needustes antiikujumalate nimed Kristuse nimega. Samamoodi kasutasid Kristuse nime nõidumise otstarbel ka kreeka-rooma usundi järgijad.

Näitus „Jumalate impeerium“ jääb avatuks kuni 18. maini 2014.

Vt www.landesmuseum.de

Allikas: näituse kataloog (Imperium der Götter, Stuttgart 2013)

 

Soovitatud:

English