ISSN 2228-1975
Search

Tartu Ülikooli usuteaduse bakalaureuseõppesse astumisel arvestatakse matemaatika riigieksamit

Alates sellest aastast peavad usuteaduskonna bakalaureuseõppesse astuda soovijad  arvestama, et kohustuslikud sisseastumiseksamid on eesti keel või eesti keel teise keelena (65%) ja matemaatika riigieksam (35%). Enne 2014. aastat gümnaasiumi lõpetanud peavad seega samuti matemaatika riigieksami sooritama. Alternatiiviks on sisseastumiskatsete ajal teha akadeemiline test, mille läbimisel saadud 80 punkti annab õiguse eritingimustel ülikooli astuda.

Muudatused ülikooli vastuvõtukorras on seotud tõsiasjaga, et sellest aastast muutub riigieksamite korraldus ning abituriendid sooritavad riigieksamit vaid eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles. Nii arvestataksegi Tartu ülikoolis matemaatikaeksami tulemust ka humanitaarerialadel. Lisaks usuteaduskonnale puudutab muudatus ka näiteks ajaloo ja soome-ugri keeleteaduse õppekavasid.

Allikas: Tartu ülikooli usuteaduskond

Soovitatud:

English