ISSN 2228-1975
Search

Religioosne sallimatus on kasvanud viimase kuue aasta kõrgeimale tasemele

Värske uurimuse järgi ei muutu religioosne maailm rahumeelsemaks, vaid sellega kaasnev vaenulikkus kasvab jätkuvalt kogu maailmas, välja arvatud Ameerikas, selgub Pew Uurimiskeskuse poolt läbiviidud kuus aastat hõlmavast uurimusest (Religion & Public Life Project).

Uurimuses leiti, et sotsiaalne ja religioosne vaenulikkus tõusis haripunkti 2012. aastal. Kolmandik (33 protsenti) 198-st uuringusse kaasatud riigist ja territooriumist oli kõrge religioosse vaenulikkuse tasemel. 2011. aastal oli see 29 protsenti ning 2007. aastal 20 protsenti.

Uurimus avalikustati seoses iga-aastase Usuvabaduse Päevaga (Religious Freedom Day) Ameerika Ühendriikides. Igal aastal kuulutab Ameerika Ühendriikide president 16. jaanuari Usuvabaduse Päevaks, kutsudes ameeriklasi sel päeval osalema teemakohastel sündmustel nii kodus, koolis kui jumalateenistustel.

Veebilehe ReligiousFreedomDay.com eesmärk on edendada ja kaitsta tudengite ja kooliõpilaste religioosset eneseväljendust informeerides haridustöötajaid, lapsevanemaid ja õpilasi usuvabaduse teemal.

Uurimuses rõhutatakse, et religiooniga seotud vaenulikkus on kasvanud kõikides suuremates maailma regioonides, välja arvatud Ameerikas.

Kõige teravam vaenulikkuse kasv on toimunud Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, kus kestavad jätkuvalt regiooni stabiilsust häirinud poliitilise ülestõusu ehk Araabia kevade järelmõjud.

Märkimisväärne religioosse sallimatuse tõus on toimunud Aasias, kus Hiina ületas esmakordselt religioosse vaenulikkuseskaala „kõrge“ kategooria taseme.

Riikides, kus valitsuse kehtestatud usulised piirangud olid suured või väga suured, hoidsid uuringu kõikide aastate jooksul ühtlast taset.

Euroopas toimus suurim usulise sallimatuse kasv aastal 2012 riikides, kus valitsuse religiooni puudutavad piirangud olid keskmisel tasemel. Euroopa oli seega Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika järel kolmas regioon, kus valitsuse kehtestatud religiooniga seotud piiravad regulatsioonid kasvasid „keskmisel“ tasemel.

Restrictions

Allikas: pewforum.org

Soovitatud:

English